Trang Chủ Lớp 6 Đề thi học kì 2 lớp 6

Tuyển chọn 3 đề thi học kì 2 Toán 6 mới nhất năm 2015 – 2016

CHIA SẺ

Dưới đây là 3 Đề thi học kì 2 lớp 6 môn Toán hay nhất. Tài liệu này sẽ giúp các em ôn luyện thi học kì 2 hiệu quả nhất. Xem chi tiết dưới đây.

KIỂM TRA HỌC KÌ II

MÔN: TOÁN LỚP 6

(Thời gian làm bài 90′)

Đề kiểm tra học kì 2 số 1
Bài 1:  (2đ) Rút gọn các phân số sau đến tối giản

2016-05-04_150130

Bài 2: (2đ) Thực hiện phép tính:

2016-05-04_150153

2016-05-04_150216

Bài 3: (2đ) Tìm x:

2016-05-04_150259

2016-05-04_150305

Bài 4: (1,5 điểm) Một lớp có 40 học sinh gồm ba loại: giỏi, khá và trung bình. Số học sinh giỏi chiếm 1/5 số học sinh cả lớp. Số học sinh trung bình bằng 3/8 số học sinh còn lại.

a) Tính số học sinh mỗi loại của lớp.

b) Tính tỉ số phần trăm của số học sinh trung bình so với số học sinh cả lớp.

Bài 5: (2 điểm) Cho góc bẹt xOy. Vẽ tia Oz sao cho góc yOz = 80o.

a) Tính góc xOz?

b) Vẽ Om, On lần lượt là tia phân giác của góc xOz và góc yOz. Hỏi hai góc và có phụ nhau không? Tại sao?

Bài 6:(0,5 điểm) Cho:

2016-05-04_150353Chứng minh A < 2.


Đề kiểm tra học kì 2 lớp 6 số 2

Bài 1: Thực hiện phép tính:

2016-05-04_150445

2016-05-04_150453

Bài 2:  Tìm x biết:

2016-05-04_150530

2016-05-04_150537

Bài 3:  Rút gọn các phân số sau đến tối giản

2016-05-04_150610

Bài 4: Để cứu trợ đồng bào bị lũ lụt, 1 tổ chức từ thiện đề ra mục tiêu là quyên góp được 8400kg gạo. Trong 3 tuần đầu, họ đã quyên được 1/2 số gạo. Sau đó quyên được 2/3 số gạo đó. Cuối cùng quyên được 1/4 số gạo đó. Hỏi họ có vượt mức đề ra không? Vượt bao nhiêu kg?

Bài 5: Trên cùng một nửa mặt phẳng bờ chứa tia Ox, vẽ hai tia Oy và Ot sao cho góc xOy = 400; góc xOt = 800

a) Tính góc yOt. Tia Oy có phải là tia phân giác của góc xOt không?

b) Gọi Om là tia đối của tia Ox. Tính góc mOt

c) Gọi tia Ob là tia phân giác của góc mOt. Tính góc bOy.

Bài 6: Tính tổng: Đề thi học kỳ II môn Toán 6


Đề kiểm tra học kì 2 môn Toán 6 – Đề 3

Bài 1: (2đ) Thực hiện phép tính

Đề thi học kỳ II môn Toán 6

Bài 2: (2đ) Tìm x biết:

Đề thi học kỳ II môn Toán 6

Bài 3: (1,5đ) Lớp 6A có 40 học sinh. Cuối năm, số học sinh xếp loại khá chiếm 45% tổng số học sinh cả lớp. Số học sinh khá bằng 5/6 học sinh trung bình, còn lại là học sinh giỏi. Tính số học sinh mỗi loại.

Bài 4: (3,5đ) Trên cùng một nửa mặt phẳng bờ chứa tia Ox, vẽ tia Ot, Oy sao cho :góc xOt = 500; góc xOy= 1000

a) Tia Ot có nằm giữa hai tia Ox và Oy không?

b) So sánh góc tOy và góc xOt

c) Tia Ot có là tia phân giác của góc xOy không? Vì sao?
Bài 5: (1đ) Tính giá trị của biểu thức: Đề thi học kỳ II môn Toán 6

Chúc các em ôn tập tốt!