Trang Chủ Lớp 6 Đề thi học kì 1 lớp 6 Tuyển chọn 2 đề thi kì 1 môn Toán lớp 6 có...

Tuyển chọn 2 đề thi kì 1 môn Toán lớp 6 có đáp án dành cho các em ôn tập cho kì thi sắp tới

CHIA SẺ

Với mong muốn giúp các bạn học sinh làm quen, luyện tập cũng như hệ thống lại kiến thức, thử sức trực tiếp trên các đề thi học kỳ thật sự, Dethikiemtra.com đã sưu tập Bộ đề thi học kì 1 môn Toán lớp 6 năm học 2017 – 2018. 

ĐỀ SỐ 1

PHÒNG GD&ĐT VĨNH YÊN KIỂM TRA HỌC KÌ I NĂM HỌC 2016 – 2017
MÔN: TOÁN LỚP 6
Thời gian làm bài: 90 phút

I. PHẦN TRẮC NGHIỆM (3,0 điểm)

Hãy viết vào bài làm chữ cái A, B, C hoặc D đứng trước câu trả lời đúng.

1. Kết quả phép tính: 879.2 + 879.996 + 3.879 là:

A. 887799       B. 897897      C. 879897       D. 879879

2. Số tự nhiên x trong phép tính: 23(x – 1) + 19 = 65 là:

A. 4      B. 2       C. 5        D. 3

Câu 3. Nếu a chia hết cho 6 và b chia hết cho 9 thì tổng a + b chia hết cho:

A. 3      B. 6       C. 9        D. 15

4. BCNN (10, 14, 18) là:

A. 24.5.7       B. 2.32.5.7        C. 24.5.7         D. 5.7

5. Cho hình vẽ, biết AB = 4cm, AC = 7cm.

Độ dài đoạn thẳng BC là:

A. 3cm       B. 4/3cm       C. 2cm        D. 11cm

6. Cho M, N, P thuộc cùng một đường thẳng, điểm Q không thuộc đường thẳng đó. Vẽ tất cả các đường thẳng đi qua các cặp điểm ta được:

A. 3 đường thẳng     B. 5 đường thẳng.      C. 4 đường thẳng       D. 6 đường thẳng

II. PHẦN TỰ LUẬN (7,0 điểm)

7. Thực hiện các phép tính sau một cách hợp lý.

a) 463 + 318 + 137 – 118

b) 45 – l-15l : 3

c) 2016 – 100.(x + 11) = 27 : 23

9. Một đơn vị bộ đội khi xếp hàng mỗi hàng có 20 người, 25 người hoặc 30 người đều thừa 15 người. Nếu xếp mỗi hàng 41 người thì vừa đủ (không có hàng nào thiếu, không có ai ở ngoài hàng). Hỏi đơn vị có bao nhiêu người, biết rằng số người của đơn vị chưa đến 1000?

10. Trên tia Ax lấy hai điểm B, C sao cho AB = 5cm, AC = 10cm. Gọi M và N lần lượt là trung điểm của AB và BC.

a) Chứng tỏ rằng điểm B là trung điểm của đoạn thẳng AC

b) Tính độ dài đoạn thẳng MN.

Câu 11. Cho p là một số nguyên tố. Chứng minh rằng hai số 8p – 1 và 8p + 1 không đồng thời là số nguyên tố.

ĐÁP ÁN ĐỀ SỐ 1

I. TRẮC NGHIỆM (3,0 điểm). Mỗi câu đúng được 0,5 điểm

1

2

3

4

5

6

D

D

A

B

A

C

II. TỰ LUẬN (7,0 điểm)


ĐỀ SỐ 2

1. Cho các tập hợp A = {1; 2; x}; B = {1; 2; 3; x; y}

Hãy điền kí hiệu thích hợp vào ô trống.

2. Tìm tổng các số nguyên x, biết:

a) – 20 ≤ x ≤ 20

b) 0 < x < 30

3.  Tìm số đối của: 2016; 2017; – 15; – 39.

4. Thực hiện phép tính:

a) 12 – 15             b) – 4 + 22

c) – 55 – 13            d) 42 – 9(34 – 55 : 53)

5. Tìm x biết:

a) x – 36 : 18 = 12 – 15       b) 16 . 4x = 48  c) ⌈x – 2⌉ + 1 = 5

6.  Có một số sách nếu xếp thành từng bó 12 quyển, 16 quyển, 18 quyển đều vừa đủ. Tính số sách đó biết rằng số sách trong khoảng 250 đến 300 quyển.

7. Trên tia Ox vẽ ba điểm A, B, C sao cho OA = 3 cm; OB = 5 cm; OC = 7 cm.

a) Tính độ dài các đoạn thẳng AB, BC.

b) Điểm B có là trung điểm của đoạn thẳng AC không? Vì sao?

8.  Cho S = 40 + 41 + 42 + 43 + … + 435

Hãy so sánh 3S với 6412

9.  Đố vui: Em thử tính xem 3 động vật đáng yêu trong hình mèo, chó và thỏ nặng bao nhiêu? Riêng chú thỏ thì nặng bao nhiêu kg nhỉ? (Nêu cách tính)

Quảng cáo
CHIA SẺ