Trang Chủ Lớp 6 Đề thi học kì 1 lớp 6 Tham khảo đề thi học kì 1 lớp 6 môn Toán có...

Tham khảo đề thi học kì 1 lớp 6 môn Toán có đáp án: Một lớp học có 16 nam và 20 nữ

CHIA SẺ

Đề thi học kì 1 lớp 6 môn Toán năm học 2017 – 2018 có đáp án rất hữu ích giúp các bạn ôn tập, chuẩn bị tốt nhất cho kì thi học kì 1 sắp diễn ra, mời các bạn tham khảo.

PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

ĐỀ KIỂM TRA CHẤT LƯỢNG HỌC KÌ I

NĂM HỌC 2017-2018

MÔN: TOÁN LỚP 6

Thời gian làm bài : 90 phút

Câu 1 (2,0 điểm)

1) Tính nhanh: 25.37.4

2) Thực hiện phép tính : A = [1104 – (25.8 + 40)] : 9 + 316 : 312 + 170

Câu 2 (3,0 điểm)  Tìm số tự nhiên  biết:

1)   131 – 941 = 1024

2)   24 + 5 = 713 : 711

Câu 3 (1,5 điểm)

Một lớp học có 16 nam và 20 nữ. Có bao nhiêu cách chia đều học sinh của lớp học đó thành các tổ (số tổ nhiều hơn 1) sao cho số nam trong các tổ bằng nhau và số nữ trong các tổ bằng nhau ? Trong các cách đó thì cách chia nào để mỗi tổ có số học sinh ít nhất?

Câu 4 (3,0 điểm)

Cho điểm O nằm trên đường thẳng xy. Trên tia Oy, vẽ các điểm A,B sao cho OA = 3cm; OB = 4,5cm

  1) Giải thích vì sao điểm A nằm giữa hai điểm O và B ?

  2) Tính độ dài đoạn thẳng AB

  3) Trên tia Ay vẽ điểm E sao cho điểm B là trung điểm của đoạn thẳng AE. Chứng tỏ rằng điểm A  là trung điểm của đoạn thẳng .

Câu 5 (0,5 điểm)

Tìm tất cả các cặp số tự nhiên (x;y) sao cho : 5x = 9999 = 20y.

——————————–Hết——————————-

ĐÁP ÁN VÀ HƯỚNG DẪN GIẢI

CHIA SẺ