Trang Chủ Lớp 8 Đề thi học kì 2 lớp 8

Tham khảo 2 đề thi Toán học kì 2 lớp 8 rất hay năm 2015 – 2016

CHIA SẺ

Mời thầy cô và các em cùng tham khảo: 2 Đề thi học kì 2 môn Toán 8 rất hay năm 2016. Đề thi gồm những bài toán chọn lọc, phù hợp cho các em ôn tập. Xem chi tiết dưới đây.

Đề Số 1

Câu 1: (2,5 điểm)    Cho biểu thức:

2016-04-27_171121

a) Rút gọn A.

b) Tính giá trị của biểu thức A tại x thỏa mãn: 2x2 + x = 0

c) Tìm x để A = 1/2
d) Tìm x nguyên để A nguyên dương.

2: (1điểm)

a) Biểu diễn tập nghiệm của mỗi bất phương trình sau trên trục số: x ≥ -1 ;  x < 3.

b) Cho a < b, so sánh  – 3a +1 với – 3b + 1.

HD:          a < b => -3a > -3b

3: (1,5 điểm) Một người đi xe đạp từ A đến B với vận tốc trung bình 15km/h. Lúc về, người đó chỉ đi với vận tốc trung bình 12km/h, nên thời gian về nhiều hơn thời gian đi là 45 phút. Tính độ dài quãng đường AB (bằng kilômet).

HD: Đổi 45’ = ¾ h, quãng đường AB = S => S = vt hay S/15 = S/12+3/4

2016-04-27_171454
4:(1,0 điểm)
2016-04-27_171602

 5: (1,5 điểm)

a. Viết công thức tính thể tích của hình hộp chữ nhật.

 b. Áp dụng: Tính thể tích của hình hộp chữ nhật với AA’ = 5cm, AB = 3cm, AD = 4cm (hình vẽ trên).

6:(2,5 điểm) Cho tam giác ABC vuông tại A có AB = 6cm; AC = 8cm. Kẻ đường cao AH.

a) Chứng minh: ∆ABC và ∆HBA đồng dạng với nhau.

  b) Chứng minh: AH2 = HB.HC.

  c) Tính độ dài các cạnh BC, AH.


Đề Số 2
I. TRẮC NGHIỆM : Chọn câu trả lời em cho là đúng nhất:

1.  Phương trình nào sau đây là phương trình bậc nhất một ẩn ?

A. 0x + 2 = 0    
B.(1/2x+1) = 0

C.x + y = 0        
D.2x + 1 = 0

2: Điều kiện xác định của phương trình 2016-04-27_172006

A. x ≠ 0                          
B.x ≠ 3

C.  x ≠ 0 và x ≠ 3            
D.x ≠ 0 và x ≠ -3

3: Hình sau biểu diễn tập nghiệm của bất phương trình nào?

2016-04-27_172136

A. x ≤ 2;            
B.x > 2 ;        
C.x ≥ 2            
D.x <2

4. Cho   ⌋a ⌋ = 3 thì :

A. a = 3      
B.a = – 3      
C.a = ±3        D.Một đáp án khác

5:  Nếu ΔM’N’P’~ ΔDEF thì ta có tỉ lệ thức nào đúng nhất nào:

2016-04-27_172454

Câu6: Cho ΔABC, góc A ≠ 900, AB = 6cm, BC = 10cm. diện tích ΔABC bằng:

A. 24cm2     B.14cm2       C.48cm2          D.30cm2

II. TỰ LUẬN  

Bài 1: Giải các phương trình

a) 3x – 12 = 5(x – 4)    b) (x – 6)(x – 3) = 2(x – 3)

2016-04-27_172649

Bài 2: Hai xe khởi hành cùng một lúc từ hai nơi A và B cách nhau 102 km, đi ngược chiều nhau và gặp nhau sau 1 giờ 12 phút. Tìm vận tốc của mỗi xe. Biết vận tốc xe khởi hành tại A lớn hơn vận tốc xe khởi hành tại B là 5 km/h.

Bài 3: Cho ΔABC vuông tại B ( A ≠ 600). E, F lần lượt là trung điểm của BC và A
C.Đường phân giác AD của  ΔABC ( D ∈ BC ) cắt đường thẳng EF tại M.

a) Chứng minh ΔABD ~ Δ

b) Chứng minh2016-04-27_172900

c) Chứng minh ΔBDF ~ ΔAFM.

d) Chứng minh SABC = SABMF