Trang Chủ Lớp 6 Đề thi học kì 1 lớp 6

Đề thi học kì 1 lớp 6 môn Văn năm học 2019 – 2020: Em hãy trình bày khái niệm về truyền thuyết? Kể tên các truyện truyền thuyết em đã học ?

CHIA SẺ

Em hãy trình bày khái niệm về truyền thuyết? Kể tên các truyện truyền thuyết em đã học ? trong đề thi học kì 1 môn Văn năm học 2019 – 2020 lớp 6.

Câu 1 (2 điểm): Em hãy trình bày khái niệm về truyền thuyết? Kể tên các truyện truyền thuyết em đã học ?

Câu 2 (1điểm): Tóm tắt truyện ngụ ngôn “Ếch ngồi đáy giếng”?

Câu 3 (2 điểm): Chép các cụm động từ dưới đây vào mô hình cụm động từ ?

a) đã đi nhiều nơi

b) còn đang đùa nghịch ở sau nhà

c) đang cắt cỏ ngoài đồng

d) sẽ học thật giỏi

Phần trước Phần trung tâm Phần sau

Câu 4 (5 điểm):

Kể về một lần em mắc lỗi (bỏ học, nói dối hoặc không làm bài tập…)?