Trang Chủ Lớp 8 Đề thi học kì 2 lớp 8

Đáp án đề thi học kì 2 môn Sử lớp 8 trường THCS Lập Lễ: Vì sao Nguyễn Tất Thành lại ra đi tìm đường cứu nước mới? Trình bày hoạt động của Nguyễn Tất Thành từ 1911 – 1917?

Đề và đáp án chi tiết đề kiểm tra học kì 2 môn Lịch Sử lớp 8 được trường THCS Lập Lễ tổ chức thi, chi tiết tại đây.

Câu 1: (3,5 điểm)

Em hãy trình bày các giai đoạn phát triển của phong trào nông dân Yên Thế (1884 – 1913)? Chỉ ra sự khác nhau (Về thành phần lãnh đạo, tính chất) giữa phong trào Cần Vương và phong trào Yên Thế?

Câu 2: (3,5 điểm)

Chính sách khai thác kinh tế của Thực dân Pháp ở Việt Nam từ năm 1897 đến 1914? Thực dân Pháp thực hiện các chính sách đó nhằm mục đích gì?

Câu 3: (3,0 điểm)

Vì sao Nguyễn Tất Thành lại ra đi tìm đường cứu nước mới? Trình bày hoạt động của Nguyễn Tất Thành từ 1911 – 1917?

Đáp án

Câu 1: (3,5 điểm)

a. Các giai đoạn phát triển của phong trào nông dân Yên Thế

Giai đoạn 1884 – 1892: Nhiều toán nghĩa quân hoạt động riêng lẻ ở Yên Thế, dưới sự chỉ huy của thủ lĩnh Đề Nắm. (0,5đ)

Giai đoạn 1893 – 1908: Là thời kì nghĩa quân vừa chiến đấu vừa xây dựng cơ sở dưới sự chỉ huy của Hoàng Hoa Thám.(0,5đ)

Advertisements (Quảng cáo)

Giai đoạn 1909 – 1913: Pháp tập trung lực lượng tấn công Yên Thế, lực lượng nghĩa quân hao mòn dần. Ngày 10/2/1913, Đề Thám bị sát hại, phong trào tan rã. (0,5đ)

b. Chỉ ra sự khác nhau

Phong trào Cần Vương:

Thành phần lãnh đạo: Các văn thân, sĩ phu yêu nước (0,5đ)

Tính chất: Hưởng ứng “chiếu Cần Vương” nhằm ủng hộ Vua để khôi phục lại quốc gia phong kiến độc lập => tính chất phong kiến (0,5đ)

Phong trào Yên Thế

Thành phần lãnh đạo: Nông dân địa phương (0,5đ)

Advertisements (Quảng cáo)

Tính chất: Tự phát để bảo vệ cuộc sống, bảo vệ quê hương (0,5đ)

Câu 2: (3,5 điểm)

Năm 1897 đến 1914, Thực dân Pháp tiến hành công cuộc khai thác thuộc địa ở Việt Nam lần thứ nhất với quy mô lớn. (0,5đ)

Nông nghiệp: Pháp đẩy mạnh cướp đoạt ruộng đất, lập các đồn điền. Duy trì bóc lột nông dân theo kiểu phát canh thu tô.(0,5đ)

Công nghiệp: Pháp tập chung khai thác than và kim loại. Ngoài ra, Pháp đầu tư vào một số ngành như xi măng, điện, chế biến gỗ, rượu, đường … (0,5đ)

Pháp xây dựng hệ thống giao thông vận tải đường bộ, đường sắt… để tăng cường bóc lột kinh tế và phục vụ mục đích quân sự, đàn áp phong trào đấu tranh của nhân dân. (0,5đ)

Thương nghiệp: Pháp độc chiếm thị trường Việt Nam, hàng hóa của Pháp nhập vào Việt Nam chỉ bị đánh thuế nhẹ hoặc miến thuế, nhưng đánh thuế cao hàng hóa nước khác. (0,5đ)

Pháp tiến hành đề ra các loại thuế mới bên cạnh các loại thuế cũ, nặng nhất là thuế muối, thuế rượu, thuế thuốc phiện…(0,5đ)

Mục đích các chính sách trên của thực dân Pháp là nhằm vơ vét sức người, sức của của nhân dân Đông Dương. (0,5đ)

Câu 3: (3,0 điểm)

Nguyễn Tất Thành sinh ngày 19.5.1890, trong một gia đình trí thức yêu nước tại xã Kim Liên – Nam Đàn – Nghệ An. (0,5đ)

Vì sao Nguyễn Tất Thành ra đi tìm đường cứu nước mới

Người sinh ra và lớn lên trong cảnh nước nhà bị mất vào tay thực dân Pháp. Các phong trào chống Pháp nổ ra mạnh mẽ nhưng đều bị thất bại. Được chứng kiến sự tàn bạo của thực dân Pháp và nỗi thống khổ của nhân dân Nguyễn Tất Thành đã sớm có tinh thần yêu nước. (0,5đ)

Tuy khâm phục các nhà yêu nước như Phan Bội Châu, Phan Châu Trinh… nhưng Người không tán thành đường lối yêu nước của họ… Nguyễn Tất Thành đã ra đi tìm đường cứu nước. (0,5đ)

Hoạt động của Nguyễn Tất Thành từ năm 1911 đến năm 1917:

Ngày 5 – 6 – 1911, từ cảng Nhà Rồng (Sài Gòn), Người ra đi tìm đường cứu nước. (0,5đ)

Từ 1911 – 1917, Nguyễn Tất Thành đi qua nhiều nước ở Châu Phi, Châu Mĩ và Châu Âu. (0,5đ)

Năm 1917, Người trở lại Pháp, hoạt động trong phong trào công nhân Pháp và Hội những người Việt Nam yêu nước ở Pa- ri .Tiếp nhận ảnh hưởng của Cách mạng Tháng Mười Nga 1917. (0,5đ)

Advertisements (Quảng cáo)