Trang Chủ Lớp 6 Đề thi học kì 1 lớp 6

[THCS Minh Hòa] tổ chức kiểm tra học kì 1 lớp 6 môn Sinh năm 2019: Giải thích được tại sao phải bấm ngọn, tỉa cành cho cây?

Giải thích được tại sao phải bấm ngọn, tỉa cành cho cây? trong đề thi cuối học kì 1 môn Sinh học lớp 6 năm 2019 được trường THCS Minh Hòa tổ chức thi.

Trắc nghiệm. (3đ)

Khoanh tròn vào đầu chữ cái in hoa trước câu trả lời đúng nhất

Câu 1. Thành phần của tế bào thực vật gồm:

Màng sinh chất, nhân, không bào và lục lạp.

Màng sinh chất, chất tế bào, nhân và lục lạp

Vách tế bào, chất tế bào, nư­ớc và không bào.

Vách tế bào, màng sinh chất, chất tế bào và nhân

Câu 2. Có 4 loại rễ biến dạng là.

Rễ củ, rễ móc, rễ thở, giác mút B. Rễ cọc, rễ móc, rễ thở, giác mút

Rễ chùm, rễ củ, rễ thở, giác mút D. Rễ cọc, rễ chùm, rễ củ, rễ thở

Câu 3: Có mấy hình thức sinh sản sinh dưỡng

Advertisements (Quảng cáo)

A.1                         B.2                     C.3                         D.4

Câu 4. Thân cây gồm các bộ phận

Thân chính, chồi ngọn và chồi nách

Thân chính , cành, chồi ngọn và chồi nách

Thân chính, cành, chồi non, chồi nách D.Thân chính, cành chồi nách

Câu 5: Lá thoát hơi nước qua bộ phận:

Advertisements (Quảng cáo)

Thịt lá

Gân lá

Cuống lá

Lỗ khí

Câu 6: Cây nào sau đây có lá biến dạng:

Cây xương rồng .

Cây xoài.

Cây cam

Cây bòng .

B.Tự luận(7đ)

Câu 1.Có những loại thân biến dạng nào? Mỗi loại lấy ví dụ minh họa?(1,5đ)

Câu 2. Kể tên các miền của rễ và chức năng các miền của rễ?(2đ)

Câu 3.Trình bày khái niệm và viết sơ đồ quang hợp  (2đ)

Câu 4.Giải thích được tại sao phải bấm ngọn, tỉa cành cho cây?(1,5đ)

Advertisements (Quảng cáo)