Trang Chủ Lớp 6 Đề thi học kì 1 lớp 6 Kiểm tra kì 1 môn Toán lớp 6 huyện Bình Chánh Tính...

Kiểm tra kì 1 môn Toán lớp 6 huyện Bình Chánh Tính độ dài đoạn thẳng BC

CHIA SẺ

Đề thi kết thúc học kì 1 lớp 6 môn Toán phòng giáo dục huyện Bình Chánh, TPHCM năm học 2018 – 2019 tổ chức thi ngày 14/12/2018.

PHÒNG GD VÀ ĐT              ĐỀ KIỂM TRA HỌC KỲ I

HUYỆN BÌNH CHÁNH            NĂM HỌC 2018 – 2019

ĐỀ CHÍNH THỨC             MÔN KIỂM TRA: TOÁN LỚP 6

Ngày kiểm tra: 14/12/2018

Thời gian làm bài 60 phút

1. (2,5đ) Thực hiện các phép tính sau:

a. 44 : 22 + 58.6 – 2

b. 62 : 4.3 + 2.52 – 20180

c. |-12| + {(-14) + 25 : 23}

2. (2đ). Tìm x:

- Quảng cáo -

a. (x – 83) – 55 = -102

b. 22 . 2x = 16

3. (1,5đ) Cho a = 56; b = 70; c = 84

a. Tìm ƯCLN (a, b, c)

b. Tìm BCNN (a, b, c)

4. (1,5đ) Một cửa hàng vừa nhập một số trứng, nếu đựng trong các loại khay chứa 10 trứng, 12 trứng hoặc 15 trứng thì vừa đủ. Hỏi tổng số trứng vừa nhập vào của cửa hàng là bao nhiêu, biết số trứng trong khoảng từ 350 đến 400.

5. (2,5đ) Cho tia Ox và tia Oy là hai tia đối nhau. Trên tia Ox lấy điểm A và B sao cho OA = 3cm, OB = 8cm.

a. Tính độ dài đoạn thẳng AB.

b. Trên tia Oy lấy điểm C sao cho OC = 2cm. Tính độ dài đoạn thẳng BC.

c. Điểm A có phải là trung điểm của BC không? Vì sao?