Trang Chủ Lớp 6 Đề thi học kì 1 lớp 6 Đề học kì 1 môn Toán 6 Phòng GD & ĐT Nha...

Đề học kì 1 môn Toán 6 Phòng GD & ĐT Nha Trang năm học 2015 – 2016 hay

CHIA SẺ

Đề thi kiểm tra học kì 1 môn Toán lớp 6 rất hay – Phòng GD & ĐT Nha Trang năm học 2015 – 2016. Đề gồm 2 phần trắc nghiệm và tự luận. 

 

PHẦN I: TỰ LUẬN (7 điểm) Thời gian làm bài: 75 phút (không kể thời gian phát đề)

1: (1,5 điểm) Thực hiện phép tính

a.25 . 136 + 64 . 25 – 602

b. 32 . 7 – (110 + 24) : 52

c. 48 : {330 : [210 – (55 + 5 . 9 ]}

2: (1,5 điểm) Tìm x biết:

a. 3 . (3x – 9) =  34              b. x ⋮ 2 và x ⋮ 16 với 50 < x < 120

3: (1,5 điểm) Học sinh khối 6 một trường học khi xếp thành hàng 20, hàng 25, hàng 40 đều vừa đủ. Biết rằng số học sinh trong khoảng 300 đến 500 học sinh. Hỏi trường học đó có bao nhiêu học sinh khối 6?

4: (2,0 điểm) Trên tia Ox, vẽ hai đoạn thẳng OA và OB sao cho OA= 3cm, OB= 6cm

a.Điểm A có nằm giữa hai điểm O và B không? Vì sao?

b.Tính độ dài đoạn thẳng AB

c.Điểm A có là trung điểm của đoạn thẳng OB không? Vì sao?

5: (0,5 điểm)

2015-12-21_162324

Một người thợ xây, xây bậc thang đi xuống một tầng hầm theo các bước như hình vẽ. Bước 1 dùng một viên đá. Bước 2 dùng ba viên đá. Bước 3 dùng 6 viên đá. Theo bạn, bước 4 dùng bao nhiêu đá?

PHẦN II: TRẮC NGHIỆM (3 điểm, mỗi câu đúng 0,25 điểm) Thời gian làm bài: 15 phút

1: Cho tập hợp M= {6;7;8;9}. Cách viết nào sau đây là đúng?

A. {6} ∈  M      
B.5 ∈  M      
C.M ⊂ {7;8}       D.{6; 8; 9}⊂ M

2: Tập hợp nào chỉ gồm các số nguyên tố:

A. {1;2;5;8}            
B.{13;15;17;19}

C.{3;5;7;11}          
D.{3;5;7;14}

3: Tính biểu thức 24 + 14 có kết quả là:

Quảng cáo

Quảng cáo

A. 81            
B.20              
C.17            
D.12

4: Tìm số tự nhiên x, biết: 2x = 32

A. x=3          
B.x=4          
C.x=5            
D.x=6

5: BCNN(11;13)­­­­­­­­­­­­­­­­­ là:

A. 24          
B.2        
C.12            
D.143

6: Trong các số sau số nào vừa chia hết cho 2 và vừa chia hết cho 5:

A. 234;235      
B.235;670          
C.112;100           D.670;100

7: Tìm x ∈ N, biết 24 ⋮  x

A. x ∈ {1;2;12;24}

B.x ∈ {1;2;4;6;24}

C.x ∈ {2;4;6;12;24}

D.x ∈ { 2;4;6;12;24}

8: BCNN ­­­­­­(7;8;9)­­­­­­­­­­­­­­­­­ bằng bao nhiêu?

A.  7        
B.504            
C.8              
D.56

9: Trên đường thẳng xy lấy hai điểm A, B (phân biệt). Chọn câu trả lời đúng:

A. Ax, By là hai tia đối nhau C.AB, BA là hai tia đối nhau
B.Bx, By là hai tia đối nhau D.Ax, Bx là hai tia trùng nhau

10: Điểm M là trung điểm của đoạn thẳng AB khi:

A. M nằm giữa A,B C.M nằm giữa A, B và cách đều A,B
B.M cách đều A, B D.MA=MB

11: Trên hình vẽ bên có bao nhiêu đoạn thẳng

2015-12-21_163222

A. 3            
B.4             C.5              D.6

12: Cho ba điểm A,B,C thẳng hàng, điểm B nằm giữa A và C ta có hệ thức nào đúng:

A. AB + BC= AC                
B.BA + AC= BC

C.AC + CB= AB                
D.AB=BC – AC

Quảng cáo

CHIA SẺ