Trang Chủ Lớp 6 Đề thi học kì 1 lớp 6 Đề cương ôn thi, kiểm tra học kì 1 lớp 6 toán

Đề cương ôn thi, kiểm tra học kì 1 lớp 6 toán

CHIA SẺ

Tham khảo Đề cương ôn thi, kiểm tra học kì 1 lớp 6 Toán. Nội dung đề thi nằm trong chương trình học kì 1 (SGK Toán 6 tập 1).

SỞ GD – ĐT BÀ RỊA VŨNGTÀU

ĐỀ CƯƠNG ÔN TẬP THI HỌC KỲ I NĂM HỌC 2015 -2016

MÔN TOÁN LỚP 6

I.Các nội dung ôn tập và Thi

  1. Ôn tập và bổ túc về số tự nhiên.

– Viết tập hợp; xác định phần tử thuộc một tập hợp.

– Bài tập thực hiện các phép tính về số tự nhiên, vận dụng tính chất các phép tính về số tự nhiên, vận dụng kiến thức về chia hết làm bài tập liên quan.

– Thực hiện phép tính với lũy thừa của một số tự nhiên, thứ tự phép tính

– Tìm UC; UCLN;BC;BCNN và những bài toán vận dụng trong thực tiễn.

  1. Số nguyên.

– Sắp xếp số nguyên theo thứ tự, biểu diễn số nguyên trên trục số.

Quảng cáo

Quảng cáo

– Tìm số đối của một số nguyên, tìm giá trị tuyệt đối của một số nguyên

– Thực hiện phép tính cộng, trừ với số nguyên và bài toán vận dụng phép cộng, trừ số nguyên.

  1. Đoạn thẳng.

– Vẽ hình theo một số yêu cầu cho trước.

–  Xác định điểm nằm giữa hai điểm còn lại, tính độ dài đoạn thẳng

– Vận dung tính chất trung điểm của đoạn thẳng giải quyết bài toán liên quan.

II. Cấu trúc đề kiểm tra

  1. Thời lượng: 90 phút
  2. Hình thức kiểm tra: Tự luận
  3. Cấu trúc đề: ( Số câu: 12 ; 10 điểm)
  • Nhận biết ( Số câu: 2, số điểm 1,5)
  • Thông hiểu ( Số câu 2, số điểm 2)
  • Vận dụng thấp ( Số câu 6, số điểm 5,5)
  • Vận dụng cao ( Số câu 2 , số điểm 1)

Trong đó Số học 8 điểm;  Hình học: 2 điểm.

Các em nên ôn lại các bài ôn tập chương số học và hình học tại đây:

 

Quảng cáo

CHIA SẺ