Trang Chủ Lớp 8 Đề thi học kì 1 lớp 8 Đề cương ôn thi học kì 1 toán lớp 8 năm 2015

Đề cương ôn thi học kì 1 toán lớp 8 năm 2015

CHIA SẺ

Tham khảo cấu trúc đề thi, Đề cương ôn thi, kiểm tra học kì 1 Toán lớp 8: Nhân và chia đa thức, Phân thức đại số, Tứ giác – đa giác – diện tích đa giác,…

SỞ GD- ĐT BÀ RỊA VŨNGTÀU

ĐỀ CƯƠNG ÔN TẬP THI HỌC KỲ I NĂM HỌC 2015 -2016

MÔN TOÁN 8

I. Các nội dung ôn tập và thi học kì 1

  1. Nhân và chia đa thức

      – Thực hiện các phép tính nhân, chia đơn thức, đa thức

– Phân tích đa thức thành nhân tử bằng các phương pháp đã học (đặt nhân từ chung, dùng hằng đẳng thức, nhóm hạng tử, phối hợp các phương pháp). Mở rộng thêm một số phương pháp khác như: phương pháp tách hạng tử, thêm bớt hạng tử,…, để làm các bài toán vận dụng cao, bài toán thực tiễn.

– Vận dụng kiến thức tổng hợp về đơn thức, đa thức vào bài toán tìm x, tính nhanh giá trị của 1 biểu thức, chứng minh chia hết,…

  1. Phân thức đại số

– Vận dụng tính chất cơ bản của phân thức, các qui tắc để làm các bài toán rút gọn phân thức, thực hiện các phép toán cộng, trừ, nhân, chia phân thức, biến đổi biểu thức hữu tỉ,…

- Quảng cáo -

– Vận dụng kiến thức về phân thức làm các dạng bài tập cơ bản và nâng cao.

  1. Tứ giác – đa giác – diện tích đa giác

 Vận dụng các định nghĩa, các tính chất, các dấu hiệu nhận biết của các loại hình tứ giác đã được học vào các bài tập liên quan, bài tập thực tiễn, bài tập có kiến thức liên môn

– Vận dụng các kiến thức về đường trung bình của tam giác, của hình thang vào các bài tập chứng minh, tính toán.

 – Vẽ hình, vẽ điểm đối xứng, hình đối xứng qua trục đối xứng, tâm đối xứng cho trước.

– Vận dụng công thức tính diện tích các đa giác vào các hình cụ thể,các bài tập thực tiễn…

– Tính diện tích của 1 đa giác lồi bằng cách phân chia nó thành các hình đa giác khác đã biết công thức tính diện tích.

II. Cấu trúc đề thi học kì 1 Toán lớp 8

  1. Thời lượng: 90 phút
  2. Hình thức kiểm tra: Tự luận
  3. Cấu trúc đề: ( Số câu: 12 – kể cả vẽ hình ; 10 điểm)
  • Nhận biết ( Số câu: 2, số điểm: 1,5đ)
  • Thông hiểu ( Số câu: 2, số điểm: 1,5đ)
  • Vận dụng thấp ( Số câu: 6, số điểm: 6,0đ)
  • Vận dụng cao ( Số câu: 2, số điểm: 1đ)

Trong đó Toán số học lớp 6 điểm;  Hình học:  4  điểm.