Trang Chủ Lớp 7 Đề thi học kì 1 lớp 7 Đề cương ôn thi học kì 1 lớp 7 môn Toán

Đề cương ôn thi học kì 1 lớp 7 môn Toán

CHIA SẺ

Các em và thầy cô tham khảo Đề cương ôn thi học kì 1 lớp 7 môn Toán mới nhất. ( Trong đó Toán số học lớp 6 điểm;  Hình học:  4  điểm): Số hữu tỉ, số thực; Hàm số và đồ thị;Đường thẳng vuông góc, đường thẳng song song;Tam giác

SỞ GD – ĐT BÀ RỊA VŨNGTÀU

ĐỀ CƯƠNG ÔN TẬP THI HỌC KỲ I NĂM HỌC 2015 -2016

MÔN TOÁN 7

I.Các nội dung ôn tập và thi

 1. Số hữu tỉ, số thực

– Thực hiện các phép tính về số hữu tỉ.

– Thực hiện các phép tính về lũy thừa của  số hữu tỉ.

– Bài toán vận dụng tính chất tỷ lệ thức,tính chất của dãy tỉ số bằng nhau.

– Tìm căn bậc hai của của một số ( đơn giản)

 1. Hàm số và đồ thị

– Xác định quan hệ tỉ lệ thuận, tỉ lệ nghịch của hai đại lượng.

– Xác định hàm số, tính giá trị của hàm số, biến số

Quảng cáo

Quảng cáo

– Vẽ đồ thị hàm số y = ax  ( )

– Vận dụng tính chất hai đại lượng tỉ lệ thuận, tỉ lệ nghịch giải bài toán liên quan đến thực tiễn..

 1. Đường thẳng vuông góc, đường thẳng song song

–  Bài tập tính số đo góc, chứng minh góc bằng nhau.

–  Chứng minh hai đường thẳng song song, vuông góc.

– Vẽ hình theo yêu cầu, xác định giả thiết và kết luận của bài toán.

 1. Tam giác

– Chứng minh tam giác bằng nhau, vận dung để chứng minh đoạn thẳng bằng nhau, góc bằng nhau

II. Cấu trúc đề thi

 1. Thời lượng: 90 phút
 2. Hình thức kiểm tra: Tự luận
 3. Cấu trúc đề: ( Số câu: 12 – kể cả vẽ hình ; 10 điểm)
 • Nhận biết ( Số câu: 2, số điểm: 1,5đ)
 • Thông hiểu ( Số câu: 2, số điểm: 1,5đ)
 • Vận dụng thấp ( Số câu: 6, số điểm: 6,0đ)
 • Vận dụng cao ( Số câu: 2, số điểm: 1đ)

Trong đó Toán số học lớp 6 điểm;  Hình học:  4  điểm

 

 

Quảng cáo

CHIA SẺ