Trang Chủ Lớp 6 Đề kiểm tra 15 phút lớp 6

Đề kiểm tra 15 phút Toán lớp 6 Chương 1 Số học: Tính tổng S = 1 + 2+3+…+ 2^10

CHIA SẺ
Tìm chữ số tận cùng của 312 (không dùng máy tính bỏ túi ); Tính tổng S = 1 + 2+3+…+ 210… trong Đề kiểm tra 15 phút Toán lớp 6 Chương 1 Số học. Xem Đề và đáp án đầy đủ phía dưới đây

Bài 1. Tìm chữ số tận cùng của 312 (không dùng máy tính bỏ túi ).

Bài 2. Tính tổng S = 1 + 2+3+…+ 210.


Bài 1. Ta có : 34 = 81 có tận cùng là 1.

⟹ 312 = 34.34.34.34 có tận cùng là 1.

Bài 2. Ta có : S = 1 + 2 + 22 +…+ 210

⟹ 2S = 2 + 22 + 23  +… + 211

⟹ S = 2S – S = 211 – 1 ⟹ S = 211 – 1 = 2048 – 1 = 2047