Trang Chủ Lớp 6 Đề kiểm tra 15 phút lớp 6

Đề kiểm tra 15 phút Toán 6 – Chương 1 – Ôn tập và bổ túc về số tự nhiên có đáp án: Tìm chữ số tận cùng của 7^12

CHIA SẺ
Tìm chữ số tận cùng của 712 … trong Đề kiểm tra 15 phút Toán 6 – Chương 1 – Ôn tập và bổ túc về số tự nhiên có đáp án. Xem Đề và đáp án đầy đủ phía dưới đây

Bài 1. Tìm chữ số tận cùng của 712 .

Bài 2. Chứng tỏ rằng 1.2.3…10 chia hết cho 28 .


Bài 1. Ta có 74 = 2401 có tận cùng là 1

    ⟹ 712 = 74. 74. 74. 74 có tận cùng là 1

Bài 2. Trong tích 1.2.3 . . . 10 =10!

   Có 5 số chẵn là 2; 4; 6; 8; 10 , trong đó lại có 4 = 2.2 và 8 = 2.2.2.

  ⟹ 10! Chia hết cho 28.