Trang Chủ Lớp 8 Đề thi học kì 2 lớp 8

Thi học kì 2 lớp 8 môn Sinh trường TH & THCS Số 2 Trà Phong: Phản xạ không điều kiện là gì? Phản xạ có điều kiện là gì? Cho ví dụ từng loại

Đề thi học kì 2 môn Sinh lớp 8 của trường TH & THCS Số 2 Trà Phong, đề thi gồm 2 phần trắc nghiệm và tự luận…Phản xạ không điều kiện là gì? Phản xạ có điều kiện là gì? Cho ví dụ từng loại

I/ TRẮC NGHIỆM KHÁCH QUAN (4,0 điểm)

Lựa chọn đáp án đúng nhất bằng cách khoanh tròn vào một trong các chữ A, B, C hoặc D trong các câu sau: (3,0 điểm)

Câu 1: Bệnh loãng xương ở người lớn do thiếu?

A. vitamin D B. vitamin C

C. muối khoáng Sắt D. muối khoáng Kali

Câu 2: Quá trình hình thành nước tiểu chia làm mấy giai đoạn?

A. 1 B. 2 C. 3 D. 4

Câu 3: Sắc tố da được qui định bởi các hạt sắc tố nào?

A. lớp biểu bì B. tầng tế bào sừng

Advertisements (Quảng cáo)

C. bảo vệ cơ thể D. điều hòa thân nhiệt

Câu 4: Dẫn nước tiểu từ Thận xuống Bóng đái là chức năng của.

A. ống dẫn nước tiểu B. thận

C. bóng đái D. 4 ống đái.

Câu 5: Điều nào sau đây là ăn uống không đúng cách:

A. ăn chậm, nhai kĩ.

Advertisements (Quảng cáo)

B. đúng giờ, đúng bữa hợp khẩu vị.

C. ăn xong đi học hoặc nằm ngay.

D. tạo bầu không khí vui vẻ, thoải mái cho bữa ăn.

Câu 6: Nguyên nhân của tật cận thị là:

A. do bẩm sinh cầu mắt ngắn. C. thể thủy tinh bị lão hóa

B. do bẩm sinh cầu mắt dài. D. cả A, B, C đều đúng

Câu 7: (1,0 điểm) Em hãy chọn những từ ngữ sau đây để điền vào chỗ trống cho thích hợp: (Bài tiết, Nơ ron, cận thị, Tuyền tụy).

1. ……………….. là một tuyến pha.

2. ……………….. là tật mà mắt có khả năng nhìn gần.

3. ……………….. là đơn vị cấu tạo nên hệ thần kinh.

4. ……………….. là một hoạt động của cơ thể thải các chất cặn bã ra ngoài.

II/ TỰ LUẬN (6,0 điểm)

Câu 1: (2,0 điểm) Phản xạ không điều kiện là gì? Phản xạ có điều kiện là gì? Cho ví dụ từng loại.

Câu 2: (2,5 điểm) Chức năng thu nhận sóng âm? Biện pháp vệ sinh tai?

Câu 3: (1,5 điểm) Trình bày các nguyên tắc tránh thai?

Advertisements (Quảng cáo)