Trang Chủ Lớp 6 Bài tập SGK lớp 6

Bài 126,127,128 ,129,130,131 trang 54,55 SGK Toán 6 tập 2: Tìm một số biết giá trị một phân số của nó

CHIA SẺ

Bài 15 Tìm một số biết giá trị một phân số của nó: Giải bài 126,127 trang 54; bài 128,129,130,131 trang 55 SGK Toán 6 tập 2

Lý thuyết cần nhớ: Muốn tìm một số biết m/n của nó bằng a, ta chia a cho  m/n (m, n ∈ N*).

Bài 126: Tìm một số biết :

a) 2/3 của nó bằng 7,2 ;

2016-03-24_191314

Đ/S a) 10,8 ;                          b) -3,5


Bài 127. Biết rằng 13,32 . 7 = 93,24 (1) và 93,24 : 3 = 31,08 (2). Không cần làm phép tính, hãy :

a) Tìm một số, biết 3/7 của nó bằng 13,32 ;

b) Tìm một số, biết 7/3  của nó bằng 31,08.

Giải: a) Số cần tìm là:

2016-03-24_191716 31,08

b)  Số cần tìm là:

2016-03-24_191817 13,32


Bài 128 trang 55: Trong đậu đen nấu chín, tỉ lệ chất đạm chiếm 24%. Tính số kilôgam đậu đen đã nấu chín để có 1,2kg chất đạm.

Số kg đậu đen là: 1,2 : 24% = 1,2 : 24/100 = 5 (kg)

Đáp số 5 kg đậu đen


Bài 129 trang 55: Trong sữa có 4,5% bơ. Tính lượng sữa trong một chai, biết rằng lượng bơ trong chai sữa này là 18g.

Đổi: 4,5% = 45/1000 = 9/200
Lượng sữa trong chai là:
18 : 9/200 = 18 . 200/9 = 400g


Bài 130 trang 55: Đố : Đố em tìm được một số mà một nửa số đó bằng 1/3?

Một nửa số đó bằng 1/3  thì số đó bằng:

Lưu ý : Cũng có thể diễn đạt theo cách khác như sau : Nếu một nửa của số đó bằng 1/3
thì cả số đó bằng hai nửa của nó, do đó nó bằng 2/3.


Bài 131: 75% của một mảnh vải dài 3,75m. Hỏi cả mảnh vải dài bao nhiêu mét?

Mảnh vải dài là: 3,75 : 75% = 3,75 : 75/100 = 5(m)