Trang Chủ Lớp 12 Đề thi thử THPT Quốc Gia

[Mới] Bộ GD&ĐT – Đề thi thử THPTQG 2018 môn Sinh có đáp án đi kèm

Mời các em tham khảo: Đề thi minh họa THPT Quốc Gia năm 2018 môn Sinh học bao gồm 40 câu hỏi được Bộ GD&ĐT công bố mới nhất cho các em học sinh có thể thử sức trước các kì thi quan trọng sắp tới.

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

ĐỀ THI MINH HỌA THPT QUỐC GIA NĂM 2018

MÔN: SINH HỌC

Thời gian làm bài 50 phút

Advertisements (Quảng cáo)

Câu 81. Nhóm vi khuẩn nào sau đây có khả năng chuyển hóa NO3- thành N2?
A. vi khuẩn amon hóa
B. Vi khuẩn cố định nitơ
C. Vi khuẩn nitrat hóa
D. Vi khuẩn phản nitrat hóa

Câu 82. Động vật nào sau đây có dạ dày đơn?
A. Bò B. Trâu C. Ngực D. Cừu

Advertisements (Quảng cáo)

Câu 83. Ở ngô, quá trình thoát hơi nước chủ yếu diễn ra ở cơ quan nào sau đây?
A. Lá B. Rễ C. Thân D. Hoa

Câu 87. Một quần thể thực vật đang ở trạng thái cân bằng di truyền có tần số alen A là 0,3. Theo lí thuyết, tần số kiểu gen AA của quần thể này là
A. 0,42     B. 0,09      C. 0,30       D. 0,60


Đáp án đề thi sinh THPT Quốc Gia 2018

____ HẾT ____

Advertisements (Quảng cáo)