Trang Chủ Lớp 12 Đề thi thử THPT Quốc Gia

Đề thử THPT Quốc gia toán 2016 trường THPT Hàn Thuyên (Lần 1)

Đề thi thử THPT Quốc gia Toán 2016 trường THPT Hàn Thuyên (Lần 1) – Có đáp án và hướng dẫn giải chi tiết.

Đây là đề thi khảo sát chất lượng các em học sinh khối 12 trước kì thi THPT quốc gia năm 2016 thời gian làm bài 180 phút.

SỞ GD&ĐT BẮC NINH

TRƯỜNG THPT HÀN THUYÊN

ĐỀ THI THỬ THPT QUỐC GIA LẦN I

NĂM HỌC 2015 – 2016

MÔN : TOÁN 12

Thời gian làm bài: 180 phút, không kể thời gian phát đề

1 (1,0 điểm). Cho hàm sốcau 1Khảo sát sự biến thiên và vẽ đồ thị hàm số.

2 (1,0 điểm). Tìm giá trị lớn nhất, giá trị nhỏ nhất của hàm số y = x3 – 3x 2 + 4 trên đoạn [-2;1] .

3 (1,0 điểm). Giải phương trình ( 2sin x + 1)(√3sinx + 2 cosx -1) = sin 2x + cosx

4 (1,0 điểm)

a) Tìm số nguyên dương n thỏa mãn A2n – 3 C2n = 15 – 5n

Advertisements (Quảng cáo)

b) Tìm số hạng chứa xtrong khai triển caub5 (1,0 điểm). Trong mặt phẳng tọa độ Oxy, cho tam giác ABC, với A( –2;5) , trọng tâm G (4/3; 5/3) tâm đường tròn ngoại tiếp I (2;2). Viết phương trình đường thẳng chứa cạnh BC.

6 (1,0 điểm).

a) Cho tan α = –2 . Tính giá trị của biểu thức:cau6

b) Nhà trường tổ chức tham quan dã ngoại cho 10 thành viên tiêu biểu của Câu lạc bộ Toán học và 10 thành viên tiêu biểu của Câu lạc bộ Tiếng Anh. Trong một trò chơi, ban tổ chức chọn ngẫu nhiên 5 thành viên tham gia trò chơi. Tính xác suất sao cho trong 5 thành viên được chọn, mỗi Câu lạc bộ có ít nhất 1 thành viên.

7 (1,0 điểm). Cho hình chóp S.ABCD, có đáy ABCD là hình chữ nhật với AD = 2AB = 2a. Tam giác SAD là tam giác vuông cân tại đỉnh S và nằm trên mặt phẳng vuông góc với mặt đáy ( ABCD).Tính thể tích khối chóp S.ABCD và khoảng cách giữa hai đường thẳng SA và BD.

8 (1,0 điểm). Trong mặt phẳng tọa độ Oxy, cho hình chữ nhật ABCD, có AD = 2AB. Điểm H (31/5; 17/5)  là điểm đối xứng của điểm B qua đường chéo AC . Tìm tọa độ  các đỉnh của hình chữ  nhật ABCD , biết phương trình CD : x – y –10 = 0 C có tung độ âm.

9 (1,0 điểm). Giải hệ phương trìnhcau9

10 (1,0 điểm). Cho các số thực x, y, z thỏa mãn x > 2, y > 1, z > 0. Tìm giá trị lớn nhất của biểu thứccau10

Advertisements (Quảng cáo)

———– Hết ———-

Thí sinh không được sử dụng tài liệu. Cán bộ coi thi không giải thích gì thêm.

Họ và tên thí sinh:………….; Số báo danh:………….

Đáp án và hướng dẫn giải đề thi thử THPT Quốc Gia Môn Toán năm 2016 lần 1 của trường THPT Hàn Thuyên

HƯỚNG DẪN CHẤM ĐỀ THI THỬ THPT QUỐC GIA LẦN I

NĂM HỌC 2015 – 2016

MÔN TOÁN 12

Đáp án đề thi thử THPT Quốc Gia Môn Toán lần 1 câu 1 Đáp án đề thi thử THPT Quốc Gia Môn Toán lần 1 câu 1

Đáp án đề thi thử THPT Quốc Gia Môn Toán lần 1 câu 2 Đáp án đề thi thử THPT Quốc Gia Môn Toán lần 1 câu 2

Đáp án đề thi thử THPT Quốc Gia Môn Toán lần 1 câu 3 Đáp án đề thi thử THPT Quốc Gia Môn Toán lần 1 câu 3

Đáp án đề thi thử THPT Quốc Gia Môn Toán lần 1 câu 4 Đáp án đề thi thử THPT Quốc Gia Môn Toán lần 1 câu 4

Đáp án đề thi thử THPT Quốc Gia Môn Toán lần 1 câu 5 Đáp án đề thi thử THPT Quốc Gia Môn Toán lần 1 câu 5

Đáp án đề thi thử THPT Quốc Gia Môn Toán lần 1 câu 6 Đáp án đề thi thử THPT Quốc Gia Môn Toán lần 1 câu 6

Đáp án đề thi thử THPT Quốc Gia Môn Toán lần 1 câu 7 Đáp án đề thi thử THPT Quốc Gia Môn Toán lần 1 câu 7

Đáp án đề thi thử THPT Quốc Gia Môn Toán lần 1 câu 8 Đáp án đề thi thử THPT Quốc Gia Môn Toán lần 1 câu 8

Đáp án đề thi thử THPT Quốc Gia Môn Toán lần 1 câu 9 Đáp án đề thi thử THPT Quốc Gia Môn Toán lần 1 câu 9

Đáp án đề thi thử THPT Quốc Gia Môn Toán lần 1 câu 10 Đáp án đề thi thử THPT Quốc Gia Môn Toán lần 1 câu 10

Chú ý:
– Các cách giải khác đúng, cho điểm tương ứng như đáp án.
– Câu 7. Không vẽ hình không cho điểm.

Tải về File De thi va dap an de thi thu THPT  mon Toan: De thi thu THPTQG lan 1 nam 2016 Han thuyen Bac ninh

Advertisements (Quảng cáo)