Trang Chủ Lớp 12 Đề thi thử THPT Quốc Gia

Đề thử thpt quốc gia môn Toán năm 2016 lần 1 trường THPT Lý Thái Tổ

Đề thi thử thpt quốc gia môn Toán năm 2016 lần 1 trường THPT Lý Thái Tổ – Bắc Ninh. Đề thi gồm 9 câu, thời gian làm bài 180 phút.

SỞ GD & ĐT BẮC NINH

TRƯỜNG THPT LÝ THÁI TỔ

ĐỀ THI THỬ THPT QUỐC GIA NĂM HỌC 2015-2016

Môn: TOÁN;

Thời gian: 180 phút, không kể thời gian phát đề.

Ngày thi: 7/11/2015

1 (2.0 điểm) Cho hàm số: y = x3 + 3x2 + 1 có đồ thị là (C).

a. Khảo sát sự biến thiên và vẽ đồ thị (C) của hàm số.

b. Viết phương trình tiếp tuyến của đồ thị (C) tại điểm . Gọi B là giao điểm của tiếp tuyến với đồ thị (C) (B# A). Tính diện tích tam giác OAB, với O là gốc tọa độ.

2 (1.0 điểm) Tìm giá trị lớn nhất và giá trị nhỏ nhất của hàm số cau2 trên đoạn [2;4].

3 (1.0 điểm)       

a) Giải phương trình lượng giác: cos2x + cos6x = cos4x

b) Cho cos2α =-4/5 với π/2<α< π. Tính giá trị của biểu thức:P = (1 + tanα)cos(π/4 – α)

4 (1 điểm)

a)Tìm hệ số của số hạng chứa x2010 trong khai triển của nhị thức: (x + 2/x2)2016.

Advertisements (Quảng cáo)

b) Gọi X là tập hợp các số tự nhiên gồm 6 chữ số đôi một khác nhau được tạo thành từ các chữ số 1,2,3,4,5,6,7,8,9. Chọn ngẫu nhiên một số từ tập hợp X. Tính xác suất để số được chọn chỉ chứa 3 chữ số lẻ.

5 (1,0 điểm). Trong mặt phẳng với hệ tọa độ Oxy, cho hai điểm A(-1;2), B(3;4) và đường thẳng d có phương trình: x – 2y – 2 = 0 Tìm điểm M thuộc đường thẳng d sao cho: MA2 + MB2 = 36.

6 (1,0 điểm). Cho hình chóp S.ABC có đáy ABC là tam giác vuông tại B và AB=2, AC=4  Hình chiếu vuông góc của đỉnh S trên mặt phẳng (ABC) là trung điểm H của đoạn thẳng A
C.Cạnh bên SA tạo với mặt đáy một góc 600 Tính thể tích khối chóp S.ABC và khoảng cách giữa hai đường thẳng AB và SC.

7 (1,0 điểm). Trong mặt phẳng với hệ tọa độ Oxy, cho tam giác ABC vuông tại A nội tiếp đường tròn (T) có phương trình: x2 + y2 – 6x -2y + 5 = 0. Gọi H là hình chiếu của A trên B
C.Đường tròn đường kính AH cắt AB, AC lần lượt tại M, N. Tìm tọa độ điểm A và viết phương trình cạnh BC, biết đường thẳng MN có phương trình: 20x – 10y – 9 = 0 và điểm H có hoành độ nhỏ hơn tung độ.

8 (1,0 điểm). Giải hệ phương trình:  cau8

9 (1,0 điểm). Cho x, y, z là ba số thực dương thỏa mãn: x + y + z ≥ 3  Tìm giá trị nhỏ nhất của biểu thức:

Advertisements (Quảng cáo)

cau9

————————– Hết ————————–

Thí sinh không được sử dụng tài liệu. Cán bộ coi thi không giải thích gì thêm.

Họ và tên thí sinh:……………………………            Số báo danh:………………..

Đáp án và thang điểm chấm đề thi thử thpt quốc gia năm 2016 môn Toán lần 1 tháng 11 trường THPT Lý Thái Tổ

dap-an-cau1 Đáp án đề thi thử thpt quốc gia môn Toán câu 1

Đáp án đề thi thử thpt quốc gia môn Toán câu 2 Đáp án đề thi thử thpt quốc gia môn Toán câu 2

Đáp án đề thi thử thpt quốc gia môn Toán câu 3 Đáp án đề thi thử thpt quốc gia môn Toán câu 3

Đáp án đề thi thử thpt quốc gia môn Toán câu 4 Đáp án đề thi thử thpt quốc gia môn Toán câu 4

Đáp án đề thi thử thpt quốc gia môn Toán câu 5 Đáp án đề thi thử thpt quốc gia môn Toán câu 5

dap-an-cau-6 Đáp án đề thi thử thpt quốc gia môn Toán câu 6

Đáp án đề thi thử thpt quốc gia môn Toán câu 7 Đáp án đề thi thử thpt quốc gia môn Toán câu 7

Đáp án đề thi thử thpt quốc gia môn Toán câu 8 Đáp án đề thi thử thpt quốc gia môn Toán câu 8

Đáp án đề thi thử thpt quốc gia môn Toán câu 9 Đáp án đề thi thử thpt quốc gia môn Toán câu 9

Tải về máy:Dethikiemtra.com_DE THI THU THPT QG NAM 2016 LAN 1

Nguồn đề thi và đáp án trường thpt Lý Thái Tổ

Advertisements (Quảng cáo)