Trang Chủ Lớp 12 Đề thi học kì 1 lớp 12

Thi cuối học kì 1 lớp 12 môn Văn THPT Than Uyên năm 2019: Phân tích bức tranh phố huyện lúc về đêm cho đến khi đoàn tàu đi qua trong tác phẩm Hai đứa trẻ của Thạch Lam

Phân tích bức tranh phố huyện lúc về đêm cho đến khi đoàn tàu đi qua trong tác phẩm Hai đứa trẻ của Thạch Lam … trong Đề thi cuối học kì 1 lớp 12 môn Văn THPT Than Uyên năm 2019

I. Đọc hiểu (3 điểm)

Đọc đoạn trích sau và trả lời câu hỏi:

” Loài người không được cho sẵn bất cứ cái gì trên mặt đất này. Tất cả những gì anh ta cần – anh ta phải làm ra chúng. Và đây là loài người đối mặt với sự lựa chọn có bản nhất của mình: anh ta chỉ có thể tồn tại được theo một trong hai cách – bằng cách làm việc độc lập với bộ óc của riêng anh ta , hay là trở thành kẻ ăn bám sống nhờ bộ óc của những người khác. Người sáng tạo chọn cách thứ nhất. Kẻ ăn bám chọn cách thứ hai. Người sáng tạo một mình đối mặt với tự nhiên. Kẻ ăn bám đối mặt với tự nhiên thông qua những trung gian.

Mối quan tâm của người sáng tạo là chinh phục tự nhiên. Còn mối quan tâm của kẻ ăn bám là chinh phục con người.

Người sáng tạo sống với lao động của mình. Anh ta không cần ai khác. Mục đích cơ bản của anh ta là chính bản thân anh ta. Kẻ ăn bám sống cuộc đời thứ cấp. Anh ta cần những người khác. Những người khác trở thành động lực của anh ta.”

Advertisements (Quảng cáo)

(Trích tiểu thuyết “Suối nguồn”, Ayn Rand, NXB Trẻ, TP HCM, 2017. tr.1174)

Câu 1: Xác định thao tác lập luận chính được sử dụng trong đoạn trích.

Câu 2: Trong đoạn trích, tác giả nhắc đến những đặc điểm nào của người sáng tạo?

Câu 3: Theo anh chị việc tác giả khẳng định:”Người sáng tạo sống với lao động của mình. Anh ta không cần ai khác.” có ý nghĩa gì?

Advertisements (Quảng cáo)

Câu 4: Anh chị có đồng tình với ý kiến:”Mối quan tâm của người sáng tạo là chinh phục tự nhiên. Còn mối quan tâm của kẻ ăn bám là chinh phục con người”? Vì sao?

Phần II. Làm văn

Phân tích bức tranh phố huyện lúc về đêm cho đến khi đoàn tàu đi qua trong tác phẩm Hai đứa trẻ của Thạch Lam.

Advertisements (Quảng cáo)