Trang Chủ Lớp 12 Đề thi học kì 1 lớp 12

Vật Lý 12 Đề thi và kiểm tra học kì 1 Lí 12 : Trong dao động điều hòa, gia tốc cực đại của vật có độ lớn?

[Môn Vật Lý lớp 12] đề kiểm tra, thi kì 1 môn Lí lớp 12 của trường THPT Trung Giã năm 2016.

1:  Khi sóng cơ học truyền từ không khí vào nước thì đại lượng nào sau đây không đổi?

A. Năng lượng

B.  Bước sóng

C.  Tần số

D.  Vận tốc

2:  Một mạch điện xoay chiều nối tiếp gồm một tụ điện có điện dung C, điện trở thuần R và một cuộn cảm thuần có cảm kháng 80Ω. Độ lớn hệ số công suất của đoạn mạch RC bằng hệ số công suất của mạch và bằng 0,6. Điện trở thuần có giá trị:

A. 50 Ω

B.  45 Ω

C.  40 Ω

D.  30 Ω.

3:  Phát biểu nào sau đây là đúng

A. Trong dao động tắt dần, một phần cơ năng đã biến thành hóa năng

B.Trong dao động tắt dần, một phần cơ năng đã biến thành quang năng.

C.Trong dao động tắt dần, một phần cơ năng đã biến thành nhiệt năng.

D.Trong dao động tắt dần, một phần cơ năng đã biến thành điện năng.

Advertisements (Quảng cáo)

4:  Phương trình dao động điều hòa của vật có dạng x = Acos (ωt – π/2) (cm). Gốc thời gian đã được chọn là lúc vật:

A. Đi qua vị trí cân bằng theo chiều âm

B.  Đi qua vị trí cân bằng theo chiều dương

C.  Ở vị trí biên âm

D.  Ở vị trí biên dương

5:  Hai nguồn sóng  kết hợp A và B cách nhau 20cm dao động theo các phương trình  u1 = 3cos4pt (cm); u2 = 4cos4pt (cm). Điểm  M thuộc AB cách trung điểm AB một đoạn gần nhất 1,5cm luôn dao động với biên độ nhỏ nhất. Khoảng cách giữa hai điểm xa nhất có biên độ 7cm trên đoạn thẳng nối hai nguồn bằng:

A.  19cm

B.  18,5cm

C . 18cm

D.  20cm

Advertisements (Quảng cáo)

6:  Đoạn mạch gồm một cuộn dây có điện trở thuần R, độ tự cảm L và một tụ điện có dung kháng 70 Ω mắc nối tiếp. Biết điện áp ở hai đầu đoạn mạch là u = 120cos(100pt – p/6) (V) và cường độ dòng điện qua mạch là i = 4cos(100pt + p/12) (A) . Cảm kháng có giá trị là

A.  80 Ω.

B.    50 Ω.

C.    40 Ω.

D.   20 Ω.

7:  Trong dao động điều hòa, gia tốc cực đại của vật có độ lớn:

cau-7

8:  Hai nguồn sóng kết hợp đồng pha A, B.Một điểm M nằm trong vùng giao thoa của hai sóng cách A và B lần lượt d1 và d2. Biên độ sóng tại M có giá trị cực tiểu nếu hiệu d1-d2 bằng:

A. Một số lẻ lần một phần tư bước sóng

B  Một số chẵn lần bước sóng

C  Một số lẻ lần nửa bước sóng

D  Một số nguyên lần bước sóng

9:  Khi biên độ dao động của con lắc lò xo dao động điều hòa tăng 3 lần thì cơ năng của nó sẽ:

A. Giảm 9 lần

B.  Tăng 3 lần

C.  Giảm 3 lần.

D.  Tăng 9 lần

10:  Đoạn mạch RLC mắc nối tiếp. Tần số dòng điện là f = 100 Hz, C = 200/p mF. Thay đổi giá trị độ tự cảm L của cuộn cảm thuần thì dòng điện hiệu dụng trong mạch đạt cực đại khi:

A. L = 0,04 H  ;

B.    L = 0,16 H

C.    L = 0,75 H;

D.  L = 0,32 H


ĐÁP ÁN   Mã đề 21: 1. C ; 2. D; 3. C; 4. B; 5. C;6. C ; 7. A;8. C; 9. D ;10. A

Tải về 40 câu và đáp án tại đây: De thi hoc ki 1 Môn Vật Lý lớp 12

Advertisements (Quảng cáo)