Trang Chủ Lớp 12 Đề thi học kì 1 lớp 12 Thi và đáp án đề thi học kì 1 lớp 12 môn...

Thi và đáp án đề thi học kì 1 lớp 12 môn Toán năm 2015 (Bình Dương)

CHIA SẺ

Các em tham khảo Đề thi và đáp án đề thi học kì 1 lớp 12 môn Toán năm 2015 – 2016 (Bình Dương). Ngày 09/12/2015.

Sở Giáo dục và đào tạo Bình Dương

Kiểm tra học kì 1 năm học 2015 – 2016

Môn Toán 12

Thời giam làm bài : 120 phút không kể thời gian giao đề

1: (3 điểm) Cho hàm số y = f(x) = –x4 + 2x2 + 3 có đồ thị (C)

1. Khảo sát sự biến thiên và vẽ đồ thị (C) của hàm số đã cho.

2. Dựa vào đồ thị (C), tìm tất cả các giá trị tham số m để phương trình:

x4 – 2x2 + m – 5 = 0 có 4 nghiệm thực phân biệt

2: (3 điểm)

  1. Giải phương trình 4x+1 – 5.2x + 1 = 0
  1. Giải phương trình log2(3x -1) +3log2(x+1) = 5
  2. Tìm giá trị lớn nhất và nhỏ nhất của hàm số f(x) = x4 – 4x3 +16x +5 trên đoạn [-2;1]

3 (2 điểm) Cho hình chóp S.ABCD có đáy ABCD là hình vuông cạnh a (a>0) SA vuông góc với đáy, góc giữa SC với đáy bằng 600

  1. Tính thể tích khối chóp SABCD
  2. Gọi I là trung điểm của đoạn thẳng S
    B.Tính khoảng cách từ điểm S đến mặt phẳng (ADI)

4: (2 điểm)

Quảng cáo

Quảng cáo
  1. Tìm tất cả các giá trị tham số m để hàm số y =f(x) = x3 + (2m-1)x2 + (m -2)x + 1 – m đạt cực đại tại điểm x0 =-2
  1. Cho log32 =a; log53 =b. Tính log90 15 theo a và b.

 


Đáp án và hướng dẫn chấm Đề thi học kì 1 Toán 12

Đáp án câu 1:dap-an-de-thi-ki-1-toan-lop-12-binh-duong-2015-2016

Đáp án câu 2 + 3:dap-an-de-thi-ki-1-toan-lop-12-binh-duong-2015-2016-cau2-3

Đáp án câu 4:dap-an-de-thi-ki-1-toan-lop-12-binh-duong-2015-2016-cau4

Lịch thi học kì 1 khối lớp 12 các trường THPT tại Bình Dương năm học 2015 – 2016.

TT Ngày Môn

 

Thời gian

làm bài

Giờ mở bì đề

tại phòng hội đồng

Giờ phát đề

tại lớp

1 07/12/2015 Ngữ văn 120 phút 7h00 7h10
2 07/12/2015 Vật lý 60 phút 9h45 9h55
3 09/12/2015 Toán 120 phút 7h00 7h10
4 09/12/2015 Hoá học 60 phút 9h45 9h55
5 11/12/2015 Lịch sử 60 phút 7h00 7h10
6 11/12/2015 Sinh học 60 phút 8h45 8h55
7 14/12/2015 Địa lý 60 phút 7h00 7h10
8 14/12/2015 Tiếng Anh 60 phút 8h45 8h55

 

Quảng cáo

CHIA SẺ