Trang Chủ Lớp 12 Đề thi học kì 1 lớp 12

Đề kiểm tra học kì 1 lớp 12 môn Toán năm 2014-2015 có đáp án

Tham khảo Đề thi kiểm tra học kì 1 lớp 12 môn Toán năm 2014-2015 có đáp án. Đề thi kì 1 môn toán gồm 5 câu, trọng tâm kiến thức phần Khảo sát hàm số; giải phương trình, bất phương trình; tìm giá trị lớn nhất, nhỏ nhất; tính nguyên hàm; tính thể tích,…

1 (3,0 điểm). Cho hàm số: 

cho ham so

a) Khảo sát sự biến thiên và vẽ đồ thị hàm số (1).

b) Lập phương trình tiếp tuyến với đồ thị hàm số (1) tại điểm có tung độ bằng 2.

2 (2,0 điểm). Giải các phương trình, bất phương trình sau:

a) 2.4x + 3.2x – 44 = 0

b) 2 log4(x+1)+ log2(5- x )≥ 3

Advertisements (Quảng cáo)

3 (1,0 điểm). Tìm giá trị lớn nhất, giá trị nhỏ nhất của hàm số: f (x )= x2 – ln(1-2x) trên đoạn [-2;0] .

4 (1,0 điểm). Tìm nguyên hàm:

tim nguyen ham

Advertisements (Quảng cáo)

5 (3,0 điểm). Cho hình chóp S.ABCD có đáy ABCD là hình vuông cạnh a , cạnh bên SA vuông góc với mặt phẳng đáy (ABCD). Góc giữa SC và mặt phẳng đáy (ABCD) bằng 300.

a) Tính thể tích khối chóp S.ABCD theo a.

b) Tính khoảng cách từ A đến mặt phẳng (SCD).

——————— HẾT———————-

Họ tên: ……………. SBD:…….
Phòng thi: ……..

ĐÁP ÁN – THANG ĐIỂM ĐỀ THI HỌC KÌ 1  NĂM HỌC: 2014 -2015
Môn: TOÁN – KHỐI LỚP 12.

Đáp án đề thi HK1 môn toán 12 câu 1 Đáp án đề thi HK1 môn toán 12 câu 1

Đáp án đề thi HK1 môn toán 12 câu 2 ý a Đáp án đề thi HK1 môn toán 12 câu 2 ý a

Đáp án đề thi HK1 môn toán 12 câu 2 ý b Đáp án đề thi HK1 môn toán 12 câu 2 ý b

Đáp án đề thi học kì 1 môn toán 12 câu 3 Đáp án đề thi học kì 1 môn toán 12 câu 3

Đáp án đề thi học kì 1 môn toán 12 câu 4 Đáp án đề thi học kì 1 môn toán 12 câu 4

Đáp án đề thi học kì 1 môn toán 12 câu 5 Đáp án đề thi học kì 1 môn toán 12 câu 5

Advertisements (Quảng cáo)