Trang Chủ Bài tập SGK lớp 11 Bài tập Hóa 11

Giải bài 1,2,3 ,4,5 trang 135,136 SGK Hóa 11: Ankađien

CHIA SẺ

[Bài 30 Hóa 11]  Giải bài 1,2,3,4 trang 135, bài 5 trang 136 SGK Hóa 11: Ankađien

Bài 1. Thế nào là ankadien, ankadien liên hợp? Viết công thức cấu tạo và gọi tên các ankadien liên hợp có công thức phân tử C4H6,C5H8

Trả lời: Ankadien là hidrocacbon mạch hở có chứa hai nối đôi

Ankadien liên hợp là hidrocacbon mạch hở có 2 nối đôi cách nhau 1 nối đơn. Ví dụ:

* C4H6: CH2 = Ch – CH = CH2
* C5H8 = CH2 = CH – CH = CH – CH3;

2016-06-19_151107


Bài 2 Hóa 11 trang 135: Viết phương trình hóa học ( ở dạng công thức cấu tạo) của các phản ứng xảy ra khi
a) Isopren tác dụng với hidro (xúc tác Ni)
b) Isopren tác dụng với brom trong (trong CCl4) Các chất được lấy theo tỉ lệ số mol 1 : 1 tạo ra sản phẩm theo kiểu cộng 1, 4.
c) trùng hợp isopren theo kiểu 1,4

2016-06-19_151812

2016-06-19_151822


Bài 3 trang 135 Hóa học 11: Oxi hóa hoàn toàn 0,680 gam ankadien X thu được 1,120 lít CO2 (đktc)
a) Tìm công thức phân tử của X
b) Tìm công thức cấu tạo có thể có của X

2016-06-19_152113


Bài 4: Khi cho buta -1,3 – đien tác dụng với H2 ở nhiệt độ cao, có Ni làm xúc tác, có thể thu được
A. Butan      B. Isobutan     C. Isobutilen      D. Pentan

Chọn A. 2016-06-19_152350


Bài 5 SGK Hóa 11 trang 135

Hợp chất nào sau đây cộng hợp H2 tạo thành isopentan?

A. Ch2 = Ch – Ch = Ch – Ch3

B. Ch2 = CH – C – CH3 = CH2

C. CH2 = CH -CH2 – CH = CH3

Chọn B:

2016-06-19_153629