Trang Chủ Lớp 11 Bài tập SGK lớp 11

Tiêu hóa ở động vật (Giải bài 1,2,3,4 trang 66 SGK Sinh 11)

Bài 15 Tiêu hóa ở động vật –  Giải bài 1,2,3,4 trang 66 SGK Sinh 11 Phần: Chuyển hóa vật chất và năng lượng ở động vật.

Bài 1: Cho biết sự khác nhau giữa tiêu hóa nội bào và tiêu hóa ngoại bào.

+ Tiêu hóa nội bào là tiêu hóa thức ăn ở bên trong tế bào. Thức ăn được tiêu hóa hóa học trong không bào tiêu hóa nhờ hệ thống enzim:

+ Tiêu hóa ngoại bào là tiêu hóa thức-ăn bên ngoài tế bào. Thức ăn có thể được tiêu hóa hóa học trong túi tiêu hóa hoặc được tiêu hóa cả về mặt cơ học và hóa học trong ống tiêu hóa.

Advertisements (Quảng cáo)


Bài 2: Ống tiêu hóa phân hóa thành những bộ phận khác nhau có tác dụng làm tăng hiệu quả tiêu hóa thức-ăn.


Bài 3: Nói tiêu hóa thức ăn trong ống tiêu hóa là tiêu hóa ngoại bào vì thức ăn được tiêu hóa trong lòng ống tiêu hóa, bên ngoài tế bào.


Bài 4: Cho biết những ưu điểm của tiêu hóa thứcăn trong ống tiêu hóa so với trong túi tiêu hóa?

Những ưu điểm của tiêu hóa thức ăn trong ống tiêu hóa so với trong túi tiêu hóa là:

– Thức ăn đi theo 1 chiều trong ống tiêu hóa không bị trộn lẫn với chất thải  ( phân); thức ăn trong túi tiêu hóa bị trộn lẫn với chất thải.

–  Trong ống tiêu hóa dịch tiêu hóa không bị hòa loãng, còn trong túi tiêu hóa, y dịch tiêu hóa bị hòa loãng với rất nhiều nước.

Nhờ thức ăn đi theo một chiều, nên ống tiêu hóa hình thành các bộ phận chuyển hóa, thực hiện các chức năng khác nhau như tiêu hóa cơ học, tiêu hóa hóa học. Hấp thụ thức ăn trong khi đó, túi tiêu hóa không có sự chuyển hóa như trong ống tiêu hóa.

Advertisements (Quảng cáo)