Trang Chủ Chủ đề Chương 1 Sinh 11

Chương 1 Sinh 11

Đề kiểm tra 45 phút Chương 1 – Chuyển hóa vật chất và năng lượng Sinh học 11: Đặc điểm của con đường thoát nước qua bề mặt cutin là
Đề kiểm tra 45 phút Chương 1 – Chuyển hóa vật chất và năng lượng Sinh học 11: Đặc điểm của con đường thoát nước qua bề mặt cutin...
Tham khảo đề kiểm tra 45 phút môn Sinh học lớp 11 Chương 1 - Chuyển hóa vật chất và năng lượng. Sự khác nhau về hiệu quả năng lượng giữa quá trình hô hấp và qúa trình lên...
Đề kiểm tra 1 tiết Chương 1 – Chuyển hóa vật chất và năng lượng Sinh 11: Tiêu hóa nội bào là quá trình phân hủy thức ăn xảy ra trong
Đề kiểm tra 1 tiết Chương 1 – Chuyển hóa vật chất và năng lượng Sinh 11: Tiêu hóa nội bào là quá trình phân hủy thức ăn xảy...
Đề kiểm tra 1 tiết môn Sinh học lớp 11 Chương 1 - Chuyển hóa vật chất và năng lượng. Sai khác chủ yếu giữa động vật biến nhiệt và động vật hằng nhiệt là:... A. TRẮC NGHIỆM  (6,0đ) Hãy khoanh vào đáp...
Kiểm tra 1 tiết Chương 1 – Chuyển hóa vật chất và năng lượng Sinh lớp 11: Khi tế bào khí khổng trương nước thì
Kiểm tra 1 tiết Chương 1 – Chuyển hóa vật chất và năng lượng Sinh lớp 11: Khi tế bào khí khổng trương nước thì
Xem ngay đề kiểm tra 45 phút môn Sinh học lớp 11 Chương 1 - Chuyển hóa vật chất và năng lượng. Để tổng hợp được một gam chất khô, các cây khác nhau cần khoảng bao nhiêu gam nước?... 1....
Kiểm tra1 tiết Chương 1 – Chuyển hóa vật chất và năng lượng Sinh học 11: Điều nào sau đây là không đúng với dạng nước tự do?
Kiểm tra1 tiết Chương 1 – Chuyển hóa vật chất và năng lượng Sinh học 11: Điều nào sau đây là không đúng với dạng nước tự do?
Tham khảo đề kiểm tra 45 phút môn Sinh học lớp 11 Chương 1 - Chuyển hóa vật chất và năng lượng. Sự mở chủ động của khí khổng diễn ra khi nào?... 1. Điều nào sau đây là không đúng...
Đề kiểm tra 45 phút Chương 1 – Chuyển hóa vật chất và năng lượng Sinh học 11: Nơi nước và các chất hoà tan đi qua trước khi vào mạch gỗ của rễ là
Đề kiểm tra 45 phút Chương 1 – Chuyển hóa vật chất và năng lượng Sinh học 11: Nơi nước và các chất hoà tan đi qua trước khi...
Các em cùng nhanh tay tham khảo đề kiểm tra 45 phút môn Sinh học lớp 11 Chương 1 - Chuyển hóa vật chất và năng lượng. Đặc điểm cấu tạo của tế bào lông hút ở rễ cây là... 1. Nơi...
Cân bằng nội môi: Giải bài 1,2,3,4,5,6 trang 90 Sinh 11
Cân bằng nội môi: Giải bài 1,2,3,4,5,6 trang 90 Sinh 11
Bài 20 -  Giải bài 1,2,3,4,5,6 trang 90 SGK Sinh 11 Chương 1 sinh học lớp 11. Bài 1:  Cân bằng nội môi là duy trì sự ổn định của môi trường trong cơ thể. Bài 2: Tại sao cân bằng nội môi có...
Tuần hoàn máu (tiếp theo): Giải bài 1,2,3,4 trang 85 Sinh học 11
Tuần hoàn máu (tiếp theo): Giải bài 1,2,3,4 trang 85 Sinh học 11
Bài 19 Tuần hoàn máu (tiếp theo) - Giải bài 1,2,3,4 trang 85 SGK Sinh 11  Khả năng co dãn tự động theo chu kì của tim gọi là tính tự động của tim. Khả năng co dãn tự động theo chu...
Tuần hoàn máu: Bài 1,2,3 SGK Sinh 11 trang 80
Tuần hoàn máu: Bài 1,2,3 SGK Sinh 11 trang 80
Bài 18 -  Giải bài 1,2,3 trang 80 SGK Sinh 11 : Tuần hoàn máu Chương 1 Động vật đa bào có cơ thể nhỏ, dẹp và động vật đơn bào không có hệ tuần.hoàn, các chất được trao đổi qua...
Giải bài Hô hấp ở động vật (Bài 1,2,3, 4,5,6 trang 75, 76 Sinh 11)
Giải bài Hô hấp ở động vật (Bài 1,2,3, 4,5,6 trang 75, 76 Sinh 11)
Bài 17 - Giải bài 1,2,3,4 trang 75, bài 5,6 trang 76 SGK Sinh 11 : Hô hấp ở động vật. Bài 1: Hãy liệt kê các hình thức hô hấp của động vật ở nước và ở cạn. Có động vật, có 4 hình thức...
Tiêu hóa ở động vật (tiếp theo) – Bài 1,2,3 trang 70 Sinh học 11
Tiêu hóa ở động vật (tiếp theo) – Bài 1,2,3 trang 70 Sinh học 11
Bài 16 chương 1 sinh học 11 - Giải bài 1,2,3 trang 70 SGK Sinh 11 : Tiêu hóa ở động vật (tiếp theo) Động vật ăn các loại thức ăn khác nhau có ống tiêu hóa biến đổi thích nghi với thức...