Trang Chủ Lớp 11 Bài tập SGK lớp 11

Tiêu hóa ở động vật (tiếp theo) – Bài 1,2,3 trang 70 Sinh học 11

CHIA SẺ

Bài 16 chương 1 sinh học 11 – Giải bài 1,2,3 trang 70 SGK Sinh 11 : Tiêu hóa ở động vật (tiếp theo)

Động vật ăn các loại thức ăn khác nhau có ống tiêu hóa biến đổi thích nghi với thức ăn.

Thú ăn thịt có răng nanh, răng trước hàm và răng ăn thịt phát triển, ruột ngắn. Thức ăn được tiêu hóa cơ học và hóa học.

Thú ăn thực vật có các răng dùng nhai và nghiền thức ăn phát triển; dạ dày một ngăn hoặc bốn ngăn, manh tràng rất phát triển, ruột dài. Thức ăn được tiêu hóa cơ học, hóa học và biến đổi nhờ vi sinh vật cộng sinh.

Bài 1: Nêu sự khác nhau cơ bản về ống tiêu hóa quá trình tiêu hóa thức ăn của thú ăn thịt và thực vật?

Các em lập bảng so sánh như dưới đây: 


Bài 2: Tại sao thú ăn thực vật lại thường ăn số lượng thức ăn rất lớn?

Thú ăn thực vật thường phải ăn số lượng thức ăn rất lớn vì thức ăn thực vật có hàm lượng dinh dưỡng ít, nên phải ăn dù nhiều mới đủ chất dinh dưỡng cần cho cơ thể.


Bài 3: Đánh đấu X vào ô trống cho ý trả lời đúng về tiêu hóa xenlulozơ

Trong ống tiêu hóa của động vật nhai lại, Thành xenlulozơ của tế bào thực vật:

a) không được tiêu hóa nhưng được phá vỡ ra nhờ co hóp mạnh của dạ dày.

b) được nước bọt thủy phân thành các thành phần  đơn giản.

c) được tiêu hóa nhờ các vi sinh vật cộng sinh trong manh tràng và dạ dày.

d) được tiêu hóa hóa học nhờ các enzim tiết ra từ ống tiêu hóa.