Trang Chủ Lớp 11 Bài tập SGK lớp 11 Dinh dưỡng nitơ ở thực vật (Bài 1,2,3 SGK Sinh học 11...

Dinh dưỡng nitơ ở thực vật (Bài 1,2,3 SGK Sinh học 11 trang 27)

CHIA SẺ

Bài 5 : Dinh dưỡng nitơ ở thực vật: Giải bài 1,2,3 trang 27 SGK môn Sinh học lớp 11.

Bài 1: Vì sao thiếu nitơ trong môi trường dinh dưỡng, cây lúa không thể sống được ?

Thiếu nito cây không thể sinh trưởng phát triển được, vì nito là một nguyên tố dinh dưỡng khoáng thiết yếu. Nito là thành phần không thể thiếu để hình thành tạo ra protein và axit nucleic cho cây.


Bài 2: Vì sao trong mô thực vật diễn ra quá trình khử Nitrat?

Vì trong hai dạng nitơ cây hấp thụ từ môi trường bên ngoài có dạng NO3 là dạng ôxi hóa, nhưng trong cơ thể thực vật nitơ chỉ tồn tại ở dạng khử. Do đó, nitrat cần được khử thành amôniac để tiếp tục được đồng hóa thành axit amin, amit và prôtêin.


Bài 3: Thực vật đã thích nghi như thế nào để bảo vệ tế bào khỏi bị dư lượng NH3 đầu độc?

Để bảo vệ tế bào khỏi bị dư lượng NH3 đầu độc, thực vật đã hình thành amit. Amit nhằm khử độc cho tế bào và dự trữ nhóm amin cần cho sự tổng hợp axít amin và prôtêin khi cơ thể có nhu cầu.

CHIA SẺ