Trang Chủ Lớp 11 Đề thi học kì 2 lớp 11

Đề kiểm tra học kì 2 Địa lí 11: Nêu những thuận lợi về điều kiện tự nhiên trong sự phát triển kinh tế của khu vực Đông Nam Á

CHIA SẺ
Đề thi và kiểm tra học kì 2 môn Địa lí lớp 11: Hãy làm rõ những trở ngại từ các đặc điểm dân cư và xã hội đối với sự phát triển kinh tế trong khu vực Đông Nam Á

1. (2.0đ) Hãy điền vào khoảng trống những kiến thức đúng cho đoạn văn sau:

Từ đầu năm 1994, Trung Quốc thực hiện chính sách… (1)…, tập trung chủ yếu vào 5 ngành:

…,… (2)…,… (3)… (4). Đây là những ngành có thể tăng nhanh … (5) … và đáp ứng được nhu cầu người dân khi mức sống được cải thiện.

Sự phát triển các ngành kĩ thuật cao như: …,… (6), … (7) đã góp phần quyết định trong việc Trung Quốc chế tạo thành công .. (8) …..

Tàu Thần Châu V của Trung Quốc lần đầu tiên đã chở người bay vào vũ trụ và đã trở về Trái Đất an toàn (tháng 10 – 2003).

2. (2.0đ) Hãy làm rõ những trở ngại từ các đặc điểm dân cư và xã hội đối với sự phát triển kinh tế trong khu vực Đông Nam Á.

3. (3.0đ) Nêu những thuận lợi về điều kiện tự nhiên trong sự phát triển kinh tế của khu vực Đông Nam Á.

4. (3.0đ) Cho bảng số liệu:

CƠ CẤU GIÁ TRỊ XUẤT – NHẬP KHẨU CỦA TRUNG QUỐC. (Đơn vị: %)

Năm

1985

2004

Xuất khẩu

39,3

51,4

Nhập khẩu

60,7

48,6

a) Vẽ biểu đồ tròn thể hiện cơ cấu xuất, nhập khẩu của Trung Quốc qua các năm.

b) Nhận xét sự thay đổi trong cơ cấu xuất, nhập khẩu của trung Quốc trong giai đoạn 1985 – 2004.


1.. Điền vào khoảng trống những kiến thức đúng

1 – công nghiệp mới.

2, 3, 4 – chế tạo máy, điện tử , hóa dầu, sản xuất ô tô và xây dựng

5 – năng suất.

6,7 – điện tử , cơ khí chính xác, sản xuất máy móc tự động

8 – tàu vũ trụ

2.. Hãy làm rõ những trở ngại từ các đặc điểm dân cư và xã hội đối với sự phát triển kinh tế trong khu vực Đông Nam Á.

– Nguồn lao động dồi dào nhưng lao động có tay nghề và trình độ chuyên môn cao còn hạn chế.

– Dân đông, trong điều kiện trình đô phát triển kinh tế chưa cao đã ảnh hưởng tới vấn đề việc làm và nâng cao chất lượng cuộc sống.

– Đa dân tộc, đa tôn giáo, một số dân tộc phân bố rộng, không theo biên giới quốc gia, gây khó khăn trong quản lý, ổn định chính trị, xã hội ở mỗi nước.

3. Nêu những thuận lợi về điều kiện tự nhiên trong sự phát triển kinh tế của khu vực Đông Nam Á.

– Khí hậu nóng ẩm (nhiệt đới gió mùa, xích đạo), hệ đất trồng phong phú: đất feralit – ba dan ở vùng đồi núi, đất phù sa ở đồng bằng, mạng lưới sông ngòi dày đặc, thuận lợi cho việc phát triển một nền nông nghiệp nhiệt đới

– Đông Nam Á có lợi thế về biển. Các nước trong khu vực (trừ Lào) đều giáp biển, thuận lợi để phát triển các ngành kinh tế biển cũng như thương mại, hàng hải

– Đông Nam Á nằm trong vành đai sinh khoáng vì thế có nhiều loại khoáng sản.

– Vùng thềm lục địa nhiều dầu khí, là nguồn nguyên, nhiên liệu cho phát triển kinh tế.

– Đông Nam Á có diện tích rừng xích đạo và nhiệt đới ẩm lớn.

4.. 

a) Vẽ biểu đồ tròn thể hiện cơ cấu xuất, nhập khẩu của Trung Quốc qua các năm.

Bẽ hai vòng tròn, ghi tên biểu đồ

Vẽ chính xác tỉ trọng xuất khẩu, nhập khẩu, chú giải đúng tỉ trọng xuất khẩu, nhập khẩu và có ghi số liệu

b) Nhận xét sự thay đổi trong cơ cấu xuất, nhập khẩu của Trung Quốc trong giai đoạn 1985 – 2004.

– Cơ cấu giá trị xuất nhập khẩu của Trung Quốc từ năm 1985 đến 2004 có sự thay đổi:

– Tỉ trọng xuất khẩu tăng – dẫn chứng.

– Tỉ trọng nhập khẩu giảm – dẫn chứng.

– Năm 1985 Trung Quốc nhập siêu à 2004 xuất siêu.