Trang Chủ Lớp 11 Bài tập SGK lớp 11 Vai trò của các nguyên tố khoáng: Giải bài 1,2 trang 24...

Vai trò của các nguyên tố khoáng: Giải bài 1,2 trang 24 Sinh 11

CHIA SẺ

Bài 4 Chương 1 –  Giải bài 1,2 trang 24 SGK Sinh 11 : Vai trò của các nguyên tố khoáng.

Bài 1: Vì sao cần phải bón phân với liều lượng hợp lí tùy thuộc vào đất, loại phân bón, giống và loại cây trồng ?

Cần phải bón phân với liều lượng hợp lí (tối ưu) tùy thuộc vào loại phân bón, giống và loài cây trồng là để cho cây sinh trưởng tốt, năng suất cao, hiệu quả của phân bón cao nhưng giảm chi phí đầu vào và không gây ô nhiễm nông phẩm và môi trường.


Bài 2: Hãy liên hệ với thực tế, nêu một số biện pháp giúp cho quá trình chuyển hóa các chất khoáng ở trong đất từ đạm không tan thành dạng hòa tan dễ hấp thụ đối với cây?

Các biện pháp giúp cho các quá trình chuyển hóa các hợp chất khoáng khó tan cây không hấp thụ được thành dạng ion cây dễ hấp thụ là: làm cỏ sục bùn, phá váng sau khi đất bị ngập úng, cày phơi ải đấu cày lật úp rạ xuống, bón vôi cho đất chua…

CHIA SẺ