Trang Chủ Lớp 10 Đề thi học kì 1 lớp 10

[THPT Chuyên KHTN] thi giữa học kì 1 môn Toán lớp 10 năm 2020: cho tập A ={1,2,3,4,5} có bao nhiêu số gồm 5 chữ số của A mà mỗi số có đúng 3 chữ số giống nhau?

CHIA SẺ

Chi tiết đề kiểm tra đánh giá chất lượng kiến thức giữa học kì 1 môn Toán lớp 10 năm học 2020 – 2021 được trường THPT Chuyên KHTN tổ chức thi

Câu 1: (3 điểm)

1, Xét đa giác đều 105 đỉnh, hỏi có bao nhiêu đa giác đều có đỉnh là đỉnh của đa giác đã cho?

Câu IV (1 điểm)

1, xác định số cách chọn bộ 5 số từ tập 18 số nguyên dương đầu tiên sao cho 2 số bất kì trong 5 số được chọn có hiệu số giữa số lớn và số bé hơn hoặc bằng 2

2, cho tập A ={1,2,3,4,5} có bao nhiêu số gồm 5 chữ số của A mà mỗi số có đúng 3 chữ số giống nhau?