Trang Chủ Lớp 10 Đề thi học kì 1 lớp 10 Nội dung thi giữa kì 1 lớp 10 Môn Toán, Lý, Hóa,...

Nội dung thi giữa kì 1 lớp 10 Môn Toán, Lý, Hóa, Văn, Anh

CHIA SẺ

Nội dung, đề cương ôn thi giữa kì 1 lớp 10 Môn Toán, Lý, Hóa, Văn, Anh năm học 2015 -2016 trường THPT Hàn Thuyên – TPHCM.

1. Đề cương thi giữa học kì 1 Môn Toán lớp 10

Học sinh vận dụng được các qui tắc cộng, trừ vecto, qui tắc hình bình hành, tính chất trung điểm, trọng tâm tam giác,.. để thực hiện các bài toán:

  • Chứng minh đẳng thức vecto
  • Tính độ dài của vecto.
  • Phân tích một vecto theo các vecto không cùng phương.
  • Chứng minh 3 điểm thẳng hàng.
  • Tìm điểm M thỏa mãn đẳng thức vecto.

2. Đề cương thi giữa học kì 1 Môn Lý lớp 10

A. LÝ THUYẾT:

+ Chuyển động cơ.

+ Chuyển động thẳng đều.

+ Chuyển động thẳng biến đổi đều.

+ Sự rơi tự do.

+ Chuyển động tròn đều.

B. BÀI TOÁN:

+ Chuyển động thẳng đều.

+ Chuyển động thẳng biến đổi đều.

+ Rơi tự do.

+ Chuyển động tròn đều.


3. Đề cương thi giữa học kì 1 Môn Hóa lớp 10

– Học chương I( bài 2,4,5) và chương II( bài 7,8).

– Làm các câu hỏi trong sách giáo khoa và đề cương liên quan đến nội dung học.

– Hình thức kiểm tra tự luận:

+ Xác định nguyên tố , ký hiệu nguyên tử thông qua các loại hạt (p,n,e) và ngược lại.

+ Viết ký hiệu các lớp, phân lớp, số electron tối đa trên mỗi lớp, phân lớp.

+ Viết cấu hình electron, xác định kim loại, phi kim, khí hiếm, tính khử, oxi hóa.

+ Xác định chu kỳ, nhóm A của nguyên tố. Viết phương trình phản ứng.

+ Phát biểu đúng, sai.

+ Toán: đồng vị, tìm tên nguyên tố


4. Đề cương thi giữa học kì 1 Môn Tiếng Anh lớp 10

I. Reading: Unit 4, Unit 5

II. Grammar:

1.Tenses

→ The simple present tense

→ The present continuous tense

→ The present perfect tense

→ The simple past tense

→ The past perfect tense

2. The + Adjective

3. Used to + infinitive

4. Which as a connector

5. Gerund and to- infinitive

6. Wh-questions.

III/ Form : WRITING AND multiple choice


5. Đề cương thi giữa học kì 1 Môn Ngữ văn lớp 10

Phần đọc hiểu:

– Nhận diện: phong cách ngôn ngữ, phương thức biểu đạt của văn bản.

– Chỉ ra được các biện pháp tu từ và nêu tác dụng của nó

– Nêu nội dung chính (hoặc chủ đề) của văn bản.

Viết một đoạn văn ngắn dựa trên sự hiểu biết nội dung văn bản

NLXH: Viết văn bản nghị luận (400 từ) về tư tưởng đạo lí hoặc hiện tượng đời sống.

NLVH

Dạng đề yêu cầu: Kể chuyện theo ngôi thứ nhất; Kể chuyện theo ngôi thứ ba; Kể chuyện tưởng tượng.

Bài ôn: Chiến thắng Mtao Mxây (Trích “Đăm săn” – Sử thi Tây Nguyên); Truyện An Dương Vương và Mị Châu – Trọng Thủy; Tấm Cám

CHIA SẺ