Trang Chủ Lớp 6 Đề thi học kì 1 lớp 6

Đề cương ôn tập môn Toán lớp 6 giữa học kì 1 năm 2020: Khi chia số tự nhiên a cho 148 ta được số d là 111. Hỏi a có chia hết cho 37 hay không?

CHIA SẺ

Mời các em cùng tham khảo đề cương ôn tập kiến thức giữa học kì 1 môn Toán lớp 6 năm học 2020 – 2021, được cập nhật cụ thể tại đây