Trang Chủ Lớp 10 Đề thi học kì 2 lớp 10

19 câu hỏi trong đề cương ôn tập kì 2 lớp 10 môn Lý năm 2017

Thử sức với bộ đề cương ôn học kì 2 lớp 10 môn Lý gồm câu hỏi lý thuyết và 17 bài tập, giúp các bạn khoanh vùng cũng như ôn tập Vật lý 10 hiệu quả, chuẩn bị cho kì thi học kì 2 môn Vật lý lớp 10 được tốt nhất.

ĐỀ CƯƠNG HƯỚNG DẪN ÔN TẬP HỌC KÌ II

MÔN VẬT LÝ 10 – NĂM HỌC 2014-2015

I. LÝ THUYẾT

1: Nêu định nghĩa động lượng, viết biểu thức, nêu đơn vị của động lượng.

2: Phát biểu định nghĩa công trong trường hợp tổng quất và đơn vị công.

3: Phát biểu định nghĩa công suất. Viết biểu thức và đơn vị công suất.

4:

a. Viết hệ thức và nêu kết luận mối liên hệ giữa thể tích và nhiệt độ tuyệt đối trong quá trình đẳng áp?

b. Vẽ đường đẳng áp trong hệ tọa độ P,V

5: Viết công thức của phương trình trạng thái khí lý tưởng. Từ phương trình đó suy ra các phương trình cho các đẳng quá trình?

Advertisements (Quảng cáo)

6: Phát biểu và viết biểu thức của nguyên lý I nhiệt động lực học. Phát biểu nguyên lý II của nhiệt động lực học (trình bày cả hai cách)?

7: Thế nào là chất rắn kết tinh, chất rắn vô định hình? Nêu các đặc điểm của chất rắn kết tinh và chất rắn vô định hình?

8: Phát biểu và viết công thức về độ nở dài của vật rắn.

9: Phát biểu và viết biểu thức tính lực căng bề mặt của chất lỏng? Định nghĩa hiện tượng mao dẫn?

10: Thế nào là sự nóng chảy, sự đông đặc, sự hóa hơi và sự ngưng tự?

Advertisements (Quảng cáo)


B.MỘT SỐ BÀI TẬP THAM KHẢO

Bài 1: Một con ngựa dùng một lực 1000 N để kéo một cái xe chuyển động đều với vận tốc 36 km/h. Biết rằng dây kéo nghiêng một góc 45o so với phương ngang. Tính công và công suất con ngựa trong 4 phút.

Bài 2: Một người kéo một thùng nước chuyển động thẳng đều từ giếng sâu 8 m lên trong 20 giây, khối lượng của thùng 15 kg. Lấy g = 10 m/s2. Tính công và công suất của người kéo thùng nước.

Bài 3: Một vật được ném thẳng đứng lên cao với vận tốc ban đầu 6m/s. Lấy g = 10m/s2.

a. Tìm độ cao cực đại của vật

b. Ở độ cao nào thì động năng bằng thế năng?

Bài 4: Ở nhiệt độ 10oC áp suất một lượng khí 4 bar. Áp suất lượng khí đó ở 40oC khi thể tích khí không đổi là bao nhiêu?

Bài 5: Ở nhiệt độ 127oC thể tích của một lượng khí là 12 lít . Khi áp suất khí không đổi và nhiệt độ là 273oC thì thể tích lượng khí đó là

Bài 6: Trong xilanh của một động cơ đốt trong có 2,5dm3 hỗn hợp khí dưới áp suất là 1at và nhiệt độ 57o
C.Pittông nén xuống làn cho thể tích của hỗn hợp khí chỉ còn 0,25dm3 và áp suất tăng lên tới 18atm. Tính nhiệt độ của hỗn hợp khí sau khi nén ?

Bài 7: Khí được nén đẳng nhiệt từ 8l đến 6 l. Áp suất khí tăng lên thêm 0,75at. Tính áp suất ban đầu

Bài 8: Một lượng khí ở áp suất 3.105 N/m2 có thể tích 8 l. Sau khi đun nóng đẳng áp khí nở ra và có thể tích 10 l. Tính độ biến thiên nội năng của khí. Biết trong khi đun nóng khí nhận nhiệt lượng 1000J.

Bài 9: Người ta truyền cho khí trong xilanh nằm ngang một nhiệt lượng 30J. Khí nở ra đẩy pittông đi một đoạn 50cm. Biết lực mà khí tác dụng lên pittông là 20N.

a. Tính độ lớn công.

b. Tính độ biến thiên nội năng của khí.

Advertisements (Quảng cáo)