Trang Chủ Lớp 10 Đề thi học kì 2 lớp 10

Thi học kì 2 môn Toán 10 của THPT Dương Minh Châu: Xác định các tiêu điểm, tiêu cự, độ dài trục lớn, trục nhỏ của Elip

CHIA SẺ

Đề thi chất lượng cuối học kì 2 môn Toán lớp 10 của trường THPT Dương Minh Châu. Đề thi gồm 2 phần: Đại số và Hình học, xem chi tiết dưới đây: Cho hình vuông ABCD có tâm I(1, 1) và phương trình đường thẳng AB: 2x + y + 2 = 0. Viết phương trình tổng quát của đường thẳng CD.

Phần I. Đại số (6.0 điểm)

Câu 1 (2 điểm) Giải các bất phương trình sau

Câu 2 (1 điểm)

Tìm m để f(x) > 0, ∀x ∈ R với f(x) = (m – 1)x2 – 2(m +1)x + 3(m – 2)

Câu 3 (1 điểm)

Tìm các giá trị lượng giác của góc α, biết sin α = 4/5 và Π/2 < α < Π

Câu 4 (1 điểm)

Cho tan x = 3/5. Tính giá trị biểu thức: 

Câu 5 (1 điểm)

Chứng minh rằng: 

Phần II. Hình học (4 điểm)

Câu 6 (2 điểm)

Trong mặt phẳng với hệ tọa độ Oxy, cho A(1, 2), B(3, -4) và đường thẳng d: 2x – 3y + 1 = 0

a) Viết phương trình đường thẳng AB

b) Viết phương trình đường tròn có tâm A và tiếp xúc với đường thẳng d

Câu 7 (1 điểm)

Cho (E) có phương trình: 

Xác định các tiêu điểm, tiêu cự, độ dài trục lớn, trục nhỏ của Elip

Câu 8 (1 điểm)

Cho hình vuông ABCD có tâm I(1, 1) và phương trình đường thẳng AB: 2x + y + 2 = 0

Viết phương trình tổng quát của đường thẳng CD.