Trang Chủ Lớp 10 Đề thi học kì 1 lớp 10

Ma trận đề thi học kì 1 lớp 10 toán có đáp án năm 2014-2015

Ma trận đề thi học kì 1 lớp 10 Toán có đáp án năm 2014-2015.

Nội dung đề thi: Tìm tập xác định, Hàm bậc hai, Giải phương trình chứa căn, ẩn ở mẫu Véc tơ, tích vô hướng… trong chương trình đại số, hình học lớp 10.

MA TRẬN ĐỀ KIỂM TRA CHẤT LƯỢNG HỌC KỲ I

Năm học : 2014 – 2015

Môn : TOÁN – Lớp : 10

Thời gian làm bài : 90 phút

1. Ma trận đề thi

Chủ đề Nhận biết Thông hiểu Vận dụng thấp Vận dụng cao Tổng điểm
Tìm tập xác định Câu 1

1 điểm

      1
Hàm bậc hai   Câu 2 a) b)

3 điểm

    3
Giải phương trình chứa căn, ẩn ở mẫu     Câu 3 a) b)

2 điểm

  2
Véc tơ, tích vô hướng Câu 4.

1 điểm

  Câu 5. 1) a 1 điểm Câu 5 1)b 2)

2 điểm

4
Tông 2 3 3 2 10

2.  Cấu trúc đề thi học kì 1 môn toán 10

1. (1 điểm)

Tìm tập xác định.

2. (3,0 điểm)

a) Vẽ Parabol.

b) Xác định Parabol.

3. (2,0 điểm)

a) Giải phương trình chứa ẩn ở mẫu.

Advertisements (Quảng cáo)

b) Giải phương trình chứa căn.

4. ( 1,0 điểm)

Chứng minh đẳng thức véc tơ.

5. ( 1,0 điểm) Tìm tọa độ: Trung điểm; Trọng tâm; Tìm điểm thỏa mãn đẳng thức vecto; Tích vô hướng.

3. Thi – kiểm tra kì 1 toán 10

de thi hoc ki 1 toan 10

1. (1,0 điểm) Tìm tập xác định của các hàm số sau:

cau 1_tap xac dinh cac ham so

2. (3,0 điểm)

Advertisements (Quảng cáo)

a) Lập bảng biến thiên và vẽ đồ thị hàm số y=x+ 2x – 3

b) Xác định parabol (P): y = 2X2 + bx + c, biết rằng đồ thị của nó đi qua hai điểm M (0; -1) và N (1;3)

3. (2,0 điểm) Giải các phương trình:

cau 3 giai cac phuong trinh

4. (1 điểm) Cho 5 điểm A, B, C, D, E. Chứng minh rằng:

cau 4 vecto

5 (3.0 điểm)

1) Trong hệ tọa Oxy, Cho tam giác ABC, biết A(-1,3), B(3;1), C(1;-2)

a) Tìm tọa độ trung điểm I của AB, và tọa độ trọng tâm G của tam giác ABC.

b) Cho D(-2;-3) chứng minh A, B, D không thẳng hàng.

2) Trong phẳng mặt phẳng Oxy cho hai điểm A(2,4), B(1;1). Tìm tọa độ điểm C sao cho tam giác ABC là tam giác vuông cân tại B.

———-Hết———-
(Thí sinh không sử dụng tài liệu, giám thị không giải thích gì thêm!)

Họ tên thí sinh: …………………
Phòng thi: …… Số báo danh: ……

ĐÁP ÁN ĐỀ KIỂM TRA CHẤT LƯỢNG HỌC KÌ I năm học : 2014 – 2015 Môn : Toán – Lớp : 10

dap an de thi hoc ki 1 lop 10 mon toan_Cau 1 2 Dap an de thi hoc ki 1 lop 10 mon toan cau 1,2

Dap an de thi hoc ki 1 lop 10 mon toan cau 3,4,5 ý a Dap an de thi hoc ki 1 lop 10 mon toan cau 3,4,5 ý 1)

Dap an de thi hoc ki 1 lop 10 mon toan cau 5 y 2 Dap an de thi hoc ki 1 lop 10 mon toan cau 5 y 2

Chú ý: Nếu học sinh làm theo cách khác mà kết quả đúng thì vẫn cho điểm tối đa.
———-Hết——–

Nguồn đề thi, đáp án trường THPT Đường An – Hải Dương.

Advertisements (Quảng cáo)