Trang Chủ Lớp 10 Đề thi học kì 2 lớp 10

Đề thi học kì 2 môn Văn lớp 10 trường THPT Tiền Phong: Chỉ ra các biện pháp tu từ được sử dụng trong đoạn thơ

CHIA SẺ

Dưới đây là đề kiểm tra chất lượng học kì 2 môn Văn lớp 10 của trường THPT Tiền Phong. Đề thi gồm 2 câu hỏi theo hình thức tự luận, các em cùng nhanh tay tham khảo: Phân tích tâm trạng của người chinh phụ trong đoạn thơ sau

Câu 1. (3 điểm)

Đọc đoạn thơ sau và thực hiện các yêu cầu:

“Biết bao bướm lả ong lơi

Cuộc say đầy tháng trận cười suốt đêm

Dập dìu lá gió cành chim

Dớm đưa Tống Ngọc, tối tìm Trường Khanh”

(Trích Truyện Kiều – Nguyễn Du)

1. Xác định nội dung đoạn thơ

2. Chỉ ra các biện pháp tu từ được sử dụng trong đoạn thơ

3. Cho biết tác dụng của các biện pháp tu từ ấy

Câu 2 (7 điểm)

Phân tích tâm trạng của người chinh phụ trong đoạn thơ sau:

“Dạo hiên vắng thầm gieo từng bước

Ngồi rèm thưa rủ tác đòi phen

Ngoài rèm thước chẳng mách tin

Trong rèm, dường đã có đèn biết chăng?

Đèn có biết dường bằng chẳng biết

Lòng thiếp riêng bi thiết mà thôi

Buồn rầu chẳng nói nên lời

Hòa đèn kia với bóng người khá thương

Gà eo óc gáy sương năm trống

Hỏa phất phơ rủ bóng bốn bên

Khắc giờ đằng đẵng như niên

Hương gượng đốt hồn đà mê mải

Gương gượng soi lệ lại châu chan

Sắt cầm gượng gảy ngón đàn

Dây uyên kinh đứt phím loan ngại ngùng”

(Trích Chinh phụ ngâm – SGK 10)