Trang Chủ Lớp 10 Đề thi học kì 2 lớp 10

Đề thi cuối học kì 2 môn Lịch sử 10 của THPT Triệu Sơn 3: Chứng minh thời kỳ chuyên chính Gia – cô – banh là đỉnh cao của Cách mạng tư sản pháp cuối thế kỷ XVIII

CHIA SẺ

Trường THPT Triệu Sơn 3 thuộc Sở GD tỉnh Thanh Hóa đã tổ chức thi cuối học kì 2 môn Lịch Sử lớp 10. Đề thi theo hình thức tự luận, gồm 2 mã đề. Dưới đây là mã đề B: Trình bày nguyên nhân, kết quả và ý nghĩa cuộc Chiến tranh giành độc lập của các thuộc địa Anh ở Bắc Mĩ.

Câu 1:  (3,0điểm): Những biểu hiện của truyền thống yêu nước Việt Nam thời phong kiến. Truyền thống yêu nước Việt Nam được phát triển nhu thế nào trong giai đoạn hiện nay.

Câu 2 (3,0điểm): Chứng minh thời kỳ chuyên chính Gia – cô – banh là đỉnh cao của Cách mạng tư sản pháp cuối thế kỷ XVIII.

Câu 3 (4,0điểm): Trình bày nguyên nhân, kết quả và ý nghĩa cuộc Chiến tranh giành độc lập của các thuộc địa Anh ở Bắc Mĩ.