Trang Chủ Lớp 10 Đề kiểm tra 1 tiết lớp 10

Đề và đáp án đề kiểm tra 1 tiết hình 10 chương 1 năm 2015

CHIA SẺ

Thầy cô và các em tham khảo đề kiểm tra có đáp án kiểm tra 1 tiết hình lớp 10 (Véc tơ) kì 1 năm học 2015 – 2016.

KIỂM TRA HÌNH HỌC 10 – CHƯƠNG 1 – HỌC KÌ I

THỜI GIAN: 45 PHÚT

ĐỀ KIỂM TRA

Câu1 (3điểm): Gọi O là tâm của hình bình hành ABC
D.Chứng minh rằng:

bai1

2 (2điểm): Cho tam giác ABC.Gọi M, N lần lượt là trung điểm của BC,AC.Gọi H,  P là các điểm được xác định bởi: CH = 1/4 CA và MP = 1/3MN.

a/ Chứng minh:   BH = 3/4AC –  AB

b/ Cho: BP = 1/2AC – 2/3A
B.Chứng minh ba điểm B, P, H thẳng hàng.

  Câu 3 (4điểm): Trong mặt Oxy Cho ba điểm A(-2;3), B(3;2), C(2;5)

a/ Tìm toạ độ của vectơ .Untitled-2

b/ Tìm toạ độ của điểm D sao cho: AD = -3BC

c/ Tìm tọa độ điểm E trên trục hoành sao cho AC song song với BE.

 Câu 4 (1điểm): Cho tam giác ABC.Tìm tập hợp điểm M sao cho: |MA + MB| = |MA + MC|


ĐÁP ÁN ĐỀ KIỂM TRA HÌNH HỌC 10 – CHƯƠNG 1- HỌC KÌ I  

  Câu 1 (3 điểm):

Đáp án và giải câu 1 đề kiểm tra 1 tiết hình chương 1 Đáp án và giải câu 1 đề kiểm tra 1 tiết hình chương 1

Câu 2 (2 điểm):

Đáp án và giải câu 2 đề kiểm tra 1 tiết hình chương 1 Đáp án và giải câu 2 đề kiểm tra 1 tiết hình chương 1

Câu 3 (4 điểm):

Đáp án và giải câu 3 đề kiểm tra 1 tiết hình chương 1 Đáp án và giải câu 3 đề kiểm tra 1 tiết hình chương 1

Câu 4 (1 điểm):

Ta có: cau4

(Với I, J lần lượt là trung điểm của AB và AC)

Vậy: Tập hợp điểm M nằm trên đường thẳng trung trực của đoạn thẳng IJHÌNH HỌC LỚP 10 CHƯƠNG 1 – VÉC TƠ