Trang Chủ Lớp 10 Đề kiểm tra 1 tiết lớp 10

Đề kiểm tra 1 tiết môn Lý lớp 10 Chương 4 THPT Gio Linh

CHIA SẺ

Rèn luyện kĩ năng làm bài qua các đề thi là một cách học tốt cho tất cả các em học sinh. Đề kiểm tra 1 tiết môn Lý lớp 10 Chương 4 của trường THPT Gio Linh chính là tài liệu ôn tập bổ ích cho tất cả các em.

Trường THPT GIO LINH

KIỂM TRA 1 TIẾT CHƯƠNG 4

Môn vật lý 10 cơ bản

A.PHẦN TRẮC NGHIỆM (6đ)

Câu1.         Chọn câu sai.

A.Động lượng là đại lượng véctơ

B.Động lượng xác định bằng tích khối lượng  của vật và véctơ vận tốc của vật ấy

C.Đơn vị đo động lượng là kgm/s2 .

D.Trong hệ kín động lượng của hệ được bảo toàn

2.         Trong các chuyển động nào sau đây , chuyển động nào dựa trên nguyên tắc của định luật bảo toàn động lượng ?

A.Một người đang bơi trong nước                          
B.chuyển động của tên lửa

C.Chiếc xe ôtô đang chuyển động trên đường       D.Chiếc máy bay trực thăng đang bay trên bầu trời

Câu3         Gọi  là góc hợp bởi phương của lực và phương dịch chuyển .trường hợp nào sau đây ứng với công phát động ?

A.Góc  là góc tù    BGóc  là góc nhọn       C.Góc  là góc/2     D.Góc là góc .

Câu4         Chọn câu đúng . Động năng của vật tăng gấp đôi khi

A.m không đổi ,v tăng gấp đôi .

B.m tăng gấp đôi ,v giảm còn một nửa.

C.m giảm một nữa ,v tăng gấp đôi .

D.m không đổi ,v giảm còn một nữa.

Câu5         Một vật có khối lượng 3 kg chuyển động theo phương trình x = 2t2 – 4t + 3 . Độ biến thiên động lượng của vật sau 3 giây (kể từ lúc t=0)

A.p = 30 kgm/s.

B.p = 36 kgm/s .

C.p = 42 kgm/s .

D.p = 46 kgm/s .

Câu6         Một vật trọng lượng 1,0N có động năng 1,0J  .Lấy g = 10m/s2 . Khi đó vận tốc của vật bằng bao nhiêu ?

A: 0,45m/s.                     B: 1,0m/s .

C: 1,4m/s.                        D :4,47m/s.

Câu7         Một vật nằm yên có thể có

A:Vận tốc.                              B:Động lượng .

C:Động nặng.                        D:Thế năng

Câu8         Một vật ném lên cao với vận tốc 6m/s . Lấy g = 10m/s2

Độ cao cực đại của vật nhận giá trị nào sau đây

A.  h = 2,4 m.                          
B.h = 2m.

C.h = 1,8m.                            
D.Một giá trị khác.

Câu9         Trạng thái của một lượng khí  xác định đặc trưng đầy đủ  bằng thông số nào sau đây ?

A. Thể tích .

B.Áp suất .

C.Nhiệt độ .

D.Cả áp suất , thể tích và nhiệt độ.

10         Khi được nén đẳng nhiệt từ thể tích 6 lít đến 4 lít , áp suất khí tăng thêm 0,75at.Áp suất ban đầu của khí là giá trị nào sau đây

A.0,75 at.                          
B.1 at .

C.1,5 at.                             
D.1,75 at.

  

B.PHẦN TỰ LUẬN (4đ)

Bài 1:Một xe chở cát có khối lượng 38kgđang chạy trên đường nằm ngangkhông ma sát với vận tốc 1m/s.Một vật nhỏ khối lượng 2 kg bay ngang với vận tốc 7m/s cùng chiều với xe cát.Sau khi vật đến chui vào và nằm yên trong xe cát.Tính vận tốc mới của xe.

Bài 2:Một xăm xe máy được bơm căng không khí ở nhiệt độ 200C và áp suất 2 atm.Hỏi xăm có bị nổ không khi để ngòi nắng có nhiệt độ 420C.Biết sự tăng thể tích của xăm là không đáng kể và biết xăm chỉ chịu áp suất tối đa là 2,5 atm.