Trang Chủ Lớp 9 Khảo sát chất lượng lớp 9

Môn Toán: Khảo sát chất lượng đầu năm lớp 9 trường THCS Lê Hồng Phong

CHIA SẺ

Đề Khảo sát chất lượng đầu năm trường THCS Lê Hồng Phong môn toán dành cho các em ôn hè, kiểm tra chất lượng lớp 8 lên lớp 9 năm học 2015. Thời gian làm bài 90 phút.

Câu 1:  (2,5đ)   Giải các phương trình sau:

a/  2x – 4 = 0

b/ 2x(x – 3) + 6(x – 3) = 0

cau1cd

Câu 2: (1,5đ) ) Giải các bất phương trình sau:

a/ 3x + 5 < 5x – 7

cau2b

Câu 3:  (2,0đ) Giải bài toán bằng cách lập phương trình:

Một người đi xe máy từ A đến B với vận tốc 24 km/h. Lúc về người đó đi với vận tốc 30 km/h, nên cả thời gian đi và về hết tất cả 4 giờ 30 phút. Tính độ dài quãng đường AB.

Câu 4: (3,0đ)

Cho tam giác ABC vuông tại A có đường cao AH. Cho biết AB = 15 cm, AH = 12 cm.

a/ Chứng minh: ΔAHB∼ΔCHA

b/ Tính độ dài các đoạn thẳng BH, HC, AC.

c/ Trên cạnh AC lấy điểm E sao cho CE = 5cm, trên cạnh BC lấy điểm F sao cho CF = 4 cm. Chứng minh tam giác CEF vuông.


ĐÁP ÁN ĐỀ KIÊM TRA CHẤT LƯỢNG ĐẦU NĂM- TOÁN 9

NĂM HỌC : 2014-2015

Đáp án câu 1, 2

DAPAN_ksclDAUNAM_CAU34 Đáp án câu 3,4

*Lưu ý: Nếu học sinh giải theo cách khác đúng và lôgic vẫn cho điểm tối đa!