Trang Chủ Lớp 9 Đề thi học kì 2 lớp 9

Kiểm tra môn Văn học kì 2 lớp 9 trường THCS Đông Bo: Cảm nhận của em  về hình ảnh người lính trong bài thơ “Đồng chí” của Chính Hữu.

CHIA SẺ

Cảm nhận của em  về hình ảnh người lính trong bài thơ “Đồng chí” của Chính Hữu… trích trong đề kiểm tra kiến thức cuối học kì 2 môn Ngữ Văn trường THCS Đông Bo lớp 9.

I/Phần Văn- Tiếng Việt:
Câu 1: (2 điểm)

“Người em rung lên, em quỳ xuống và đọc kinh cầu nguyện như trước khi đi ngủ. Nhưng em không đọc hết được, vì những cơn nức nở lại kéo đến, dồn dập, xốn xang choán lấy em. Em chẳng nghĩ ngợi gì nữa, chẳng nhìn thấy gì quanh em nữa mà chỉ khóc hoài”

a. Đoạn văn trên được trích từ văn bản nào trong chương trình ngữ văn lớp 9? Tác giả của văn bản đó là ai?

b. Chỉ ra phép liên kết được sử dụng trong đoạn văn ?

Câu 2: (2 điểm)

Đọc đoạn thơ:

“Ngày ngày mặt trời đi qua trên lăng

Thấy một mặt trời trong lăng rất đỏ

Ngày dòng người đi trong thương nhớ

Kết tràng hoa dâng bảy mươi chín mùa xuân”

                                                                       (“Viếng lăng Bác” – Viễn Phương)

a. Biện pháp tu từ được sử dụng trong đoạn thơ?

b. Phân tích để làm rõ giá trị của phép tu từ trong đoạn thơ đó.

II/ Phần Tập làm văn
Câu 3: (6 điểm)

Cảm nhận của em  về hình ảnh người lính trong bài thơ “Đồng chí” của Chính Hữu.