Trang Chủ Lớp 9 Khảo sát chất lượng lớp 9

Đáp án đề kiểm tra chất lượng đầu năm toán lớp 9 – PGD&ĐT Bình Giang

CHIA SẺ

Đề thi và  Đáp án đề kiểm tra chất lượng đầu năm toán lớp 9 – PGD&ĐT Bình Giang thời gian làm bài 90 phút.

Đề thi

Câu 1 (2,đ). Tìm x, biết:

1)  x = √2                       2)√(4x) = 6

3) √x= 9                       4) x2 – 7 = 0

Câu 2 (2,0đ). Tính

cau2

Câu 3 (2đ). Phân tích thành nhân tử

1) √(xy) -√x (với x, y > 0)        2) x2 – 3

3)  x2-2x√3+3                            4)  x + 2√x + 1(với x > 0)

Câu 4 (3,0đ).

1) Cho tam giác ABC vuông tại A, đường cao AH. AB = 5cm, AC = 12cm. Tính độ dài BC, HB, HC, AH.

2) Cho tam giác ABC, đường cao AH (H thuộc cạnh BC). Biết: AH2=HB.HC Chứng minh: Tam giác ABC vuông.

Câu5 (1,0 đ).

1) So sánh:√6 – 1  và  √5

2) Cho a, b, c > 0. Chứng minh rằng:   √a + √b + √c > √(a+b+c)

–––––––– Hết ––––––––

Họ tên học sinh:………………………………Số báo danh:……………………

Chữ kí giám thị 1: …………………… Chữ kí giám thị 2:………..…………….

PHÒNG GD&ĐT BÌNH GIANG HƯỚNG DẪN, BIỂU ĐIỂM KTCL ĐẦU NĂM

MÔN: TOÁN – LỚP 9

(Đáp án gồm 2 trang)

Dap an toan lop 9 cau 1, 2 Dap an toan lop 9 cau 1, 2

Dap an toan lop 9 cau 3,4 Dap an toan lop 9 cau 3,4

Dap an toan lop 9 cau 5 Dap an toan lop 9 cau 5

Chú ý: – Giáo viên có thể chia nhỏ biểu điểm

            – Học sinh làm cách khác, đúng vẫn chấm điểm tối đa