Trang Chủ Lớp 7 Đề thi học kì 2 lớp 7

Thi & kiểm tra giữa kì 2 môn Toán (Đại số, hình học) lớp 7 không thể bỏ qua đề này nhé các bạn

Đề thi giữa học kì 2 lớp 7 môn Toán phòng GDĐT Bình Giang năm 2016 – 2017 mới nhất: Cho tam giác ABC có ba góc nhọn, kẻ AH vuông góc với cạnh B
C.Biết  HB < HC, chứng minh rằng: góc HAB < góc HAC.

I. ĐẠI SỐ

Câu1. Tính giá trị của biểu thức sau:

1) A = x + 2y tại x = 2; y = -1

2) B = 4x – 3y tại x = -1/2; y = 2

Câu2. 1) Tìm bậc của mỗi đơn thức sau:

a) 2015              b) 2016x             c) 18xyz           d) -3/2x4y

2) Tính tổng và tính tích của hai đơn thức: 6x2y và -5x2y

Câu3. 1) Tìm đơn thức Q biết: 3xy2 + Q = -7xy2

2) Thu gọn đa thức: P = 3 + 5x2 – 3xy + 5y – 5x2 -11 + 2xy + x3

Advertisements (Quảng cáo)

Câu4. Cho hai đa thức: M = xy + x2 + y2 ; N = x2 – y2 – 2xy

Tính: 1) M + N; 2) N – M.

Câu5: 1) Viết các đơn thức có cả hai biến x, y, có hệ số là 2016 và có bậc là 3.

2) Cho đa thức P(x) = ax2 + bx (biến x), biết 5a – 3b = 0.

Chứng tỏ rằng P(- 1). P(- 2) ≤ 0.

II. Hình Học

Advertisements (Quảng cáo)

Câu1: 1) Không cần vẽ hình hãy so sánh các góc của tam giác ABC, biết rằng:

AB = 5cm, AC = 6cm, BC = 7cm.

2) Không cần vẽ hình hãy so sánh các cạnh của tam giác ABC, biết rằng: góc A = 650, góc B = 700.

3) Hãy kiểm tra xem bộ ba đoạn thẳng 18cm, 6cm, 11cm có là ba cạnh của một tam giác hay không? Vì sao?

Câu2: Cho tam giác ABC cân tại A, trên cạnh AB và AC lần lượt lấy hai điểm E và D sao cho AD = AE, BD cắt CE tại G. Chứng minh rằng:

1) BD = CE.

2) Tam giác GDE cân.

3) Tính chu vi của tam giác ABC biết độ dài hai cạnh là 4,8cm và 10cm.

Câu3: Cho tam giác ABC có ba góc nhọn, kẻ AH vuông góc với cạnh B
C.Biết  HB < HC, chứng minh rằng: góc HAB < góc HAC.


ĐÁP ÁN VÀ HƯỚNG DẪN LÀM BÀI

I. ĐẠI SỐ

giải phần đại số

II. HÌNH HỌC

Advertisements (Quảng cáo)