Trang Chủ Lớp 6 Đề thi học kì 2 lớp 6

90 phút kiểm tra, thi giữa học kì 2 lớp 6 môn Toán Số học, Hình học hay

Đề thi giữa học kì 2 lớp 6 môn Toán phòng GDĐT Bình Giang năm 2016 – 2017. Đề thi gồm 4 câu về số học và 3 câu về hình học. Tổng thời gian làm bài 90 phút. 

I. SỐ HỌC

1. Rút gọn các phân số:

2. Thực hiện phép tính:

3. Tìm x, biết :

Advertisements (Quảng cáo)

4. 1) Tính tổng tất cả các phân số có mẫu số là 12 nhỏ hơn -1/12 và lớn hơn -1/2.

2) Tính nhanh : 

II. Hình Học

1. Trong từng trường hợp sau, không cần vẽ hình hãy cho biết góc xOy là góc vuông, góc nhọn, góc tù hay góc bẹt ?

Advertisements (Quảng cáo)

2. 1) Vẽ hai góc kề bù aOb và bOc, biết góc aOb = 800. Tính góc bOc?

2) Vẽ góc mOn = 1100, tia Ok là tia phân giác của góc mOn. Tính góc mOk?

3. Trên cùng nửa mặt phẳng bờ chứa tia Ox, vẽ hai tia Oy và Oz sao cho góc xOy = 350, góc xOz = 700; vẽ tia Ot là tia đối của tia Ox.

1) Tính góc yOz?

2) Tia Oy có là tia phân giác của góc xOz không ? Vì sao ?

3) Vẽ tia Oy’ là tia phân giác của góc zOt. Tính góc xOy’, yOy’?


ĐÁP ÁN ĐỀ THI GIỮA KÌ 2 TOÁN 6

I. SỐ HỌC

Đáp án phần số học

II. HÌNH HỌC

Đáp án phần hình học

Advertisements (Quảng cáo)