Trang Chủ Lớp 9 Khảo sát chất lượng lớp 9

[Ma trận đề thi toán 9] Khảo sát chất lượng đầu năm 2015

CHIA SẺ

Tham khảo ma trận đề thi Khảo sát chất lượng đầu năm 2015 môn Toán 9 có đáp án.

MA TRẬN ĐỀ KHẢO SÁT CHẤT LƯỢNG ĐẦU NĂM

Năm học: 2015

Môn: Toán Khối : 9

I. Mục tiêu

  1. Kiến thức

– Xác định được phương trình bậc nhất và nghiệm của phương trình bậc nhất một ẩn, phương trình tích.

– Hiểu được thế nào là hai bất phương trình tương đương

  1. Kỹ năng

Vận dụng

–  Giải bài toán bằng cách lập phương trình bậc nhất một

– Các định lý để chứng minh các trường hợp đồng dạng của hai tam giác

– Các công thức tính diện tích, thể tích các hình đã học

  1. Thái độ

– Có ý thức vận dụng kiến thức cơ bản đã học để giải các dạng bài tập  (tính toán, chứng minh, ..) làm bài nghiêm túc, trình bày sạch sẽ.

II. Hình thức kiểm tra.

– Hình thức: Tự luận

– HS làm bài trên lớp.

III. Thiết lập ma trận đề kiểm tra.

                  Cấp độ

Chủ đề

Nhận biết Thông hiểu Vận dụng Cộng
Cấp độ thấp Cấp độ cao
Phương trình bậc nhất một ẩn Định  nghĩa  phương trình bậc nhất 1 ẩn Hiểu được cách giải phương trình bậc nhất và nghiệm của phương trình bậc nhất một ẩn và phương trình tích Vận dụng được các bước giải toán bằng cách lập phương trình bậc nhất một ẩn
Số câu

Số điểm

Tỉ lệ %

1(câu 1a)

1

17%

3(câu 1b; 2a,b)

3

50%

1(câu 4)

2

33%

5

6 điểm

60%

Bất phương trình bậc nhất một ẩn Hiểu được cách giải biểu diễn tập nghiệm bất phương trình trên trục số
Số câu

Số điểm

Tỉ lệ %

1(câu 3)

1

100%

1

1 điểm

10%

Tam giác đồng dạng Vận dụng các định lý để chứng minh các trường hợp đồng dạng của hai tam giác
Số câu

Số điểm

Tỉ lệ %

1(Câu 5a)

1

33%

1(Câu 5b,c)

2

67%

2

3điểm

30%

Tổng số câu

Tổng số điểm

Tỉ lệ %

1

1

10%

4

4

40%

4

5

50%

9

10

100%

ĐỀ KHẢO SÁT CHẤT LƯỢNG ĐẦU NĂM

Năm học: 2015

Môn: Toán Khối : 9

Thời gian làm bài 90 phút

ĐỀ BÀI 

1: ( 2,0 điểm):

a) Phát biểu định nghĩa phương trình bậc nhất một ẩn? Cho ví dụ?

b) Áp dụng giải phương trình 2x-1= 0

C©u 2:(2,0 điểm) Giải phương trình:

a) ( x – 3 ) – 2(3x – 2) = ( x +4 )

b) (x -5/6)(x +1/2) = 0

3:(1,0 điểm)Giải bất phương trình

giaibatpt

và biểu diễn tập nghiệm trên trục số

4: (2,0 điểm) Một đội máy kéo dự định mỗi ngày cày được 40 ha. Khi thực hiện, mỗi ngày cày được 52 ha. Vì vậy, đội không những đã cày xong trước thời hạn 2 ngày mà còn cày thêm được 4 ha nữa. Tính diện tích ruộng mà đội phải cày theo kế hoạch đã định?

5:( 3,0 điểm) Cho hình chữ nhật ABCD có AB = 8cm; BC = 6cm. Vẽ đường cao AH của tam giác ABD

a) Chứng minh DAHB ∼ DBCD

b) Chứng minh AD2 = DH.DB

c) Tính độ dài đoạn thẳng DH và AH

… Hết …

Hướng dẫn chấm, thang điểm Đề KSCL đầu năm toán lớp 9 năm 2015

Dap an ma tran de thi KSCL dau nam toan lop 9 cau 1 Dap an ma tran de thi KSCL dau nam toan lop 9 cau 1,2

Dap an ma tran de thi KSCL dau nam toan lop 9 cau 3,4 Dap an ma tran de thi KSCL dau nam toan lop 9 cau 3,4

Dap an ma tran de thi KSCL dau nam toan lop 9 cau 5 Dap an ma tran de thi KSCL dau nam toan lop 9 cau 5