Trang Chủ Lớp 8 Đề thi học kì 2 lớp 8

Đề Toán 8 giữa kì 2: Trong mỗi trường hợp sau, số a là số âm hay số dương ?

Đề thi giữa học kì 2 Toán lớp 8 Phòng GDĐT Bình Giang năm học 2016 – 2017.

Đề thi giúp các em học sinh củng cố lại phần kiến thức đã được học trong nửa đầu học kì 2 Toán, nâng cao kỹ năng giải đề thi, biết cách phân bổ thời gian làm bài sao cho hợp lý.

I. ĐẠI SỐ

1.  Cho a < b, hãy so sánh:

1) a + 3 và b + 3;                             2) 2 – a và 2 – b;

3) 3a + 1 và 3b + 1;                          4) 1 – 2a và 1 – 2b.

2. Trong mỗi trường hợp sau, số a là số âm hay số dương ?

1) 9a < 12a                                      2) 7a < 5a

3) – 13a > – 15a                               4) – 11a > – 16a

Advertisements (Quảng cáo)

3 . Giải các bất phương trình:

4.Một người có số tiền nhiều hơn 700 nghìn đồng gồm 15 tờ giấy bạc với hai loại mệnh giá 20 nghìn đồng và 50 nghìn đồng. Tính xem người đó có bao nhiêu đồng ?

5 . Chứng minh với mọi m, n ta có:

II. HÌNH HỌC

Advertisements (Quảng cáo)

1 . Không vẽ hình, hãy giải thích vì sao Δ ABC đồng dạng với Δ DEF trong từng trường hợp sau:

1) AB = 4,5cm, BC = 6cm, AC = 9cm và DE = 1,5cm, EF = 2cm, DF = 3cm;

2) góc A = 700 , góc B = 650 và góc D = 700 góc F = 450;

3) AB = 6cm, AC = 4cm, góc A = 550 và DE = 3cm, DF = 2cm, D= 550

2 . Cho tamgiác ABC vuông tại A, đường cao AH.

1) Chứng minh rằng: Δ HBA đồng dạng với Δ ABC.

2) Chứng minh rằng: và AB.AC = BC.AH.

3) Biết AB = 6cm, AC = 8cm. Tính BC, AH, HB, HC.

3. Cho Δ ABC, phân giác của góc A cắt cạnh BC tại D.
Chứng minh rằng: AD2 < AB.AC


Đáp án và hướng dẫn làm bài

Giải phần đại số

Giải phần hình học Chú ý: Giáo viên có thể chia nhỏ biểu điểm. Học sinh làm cách khác, đúng vẫn chấm điểm tối đa.

Advertisements (Quảng cáo)