Trang Chủ Lớp 9 Đề thi học kì 2 lớp 9

Chia sẻ đề kiểm tra cuối năm môn Sử lớp 9 phòng GD Cam Ranh: Cách mạng tháng Tám thắng lợi có ý nghĩa lịch sử gì? Trình bày ý nghĩa lịch sử và nguyên nhân thắng lợi của cách mạng tháng Tám

CHIA SẺ

Cách mạng tháng Tám thắng lợi có ý nghĩa lịch sử gì? Trình bày ý nghĩa lịch sử và nguyên nhân thắng lợi của cách mạng tháng Tám… trích trong đề kiểm tra chất lượng cuối học kì 2 môn Lịch Sử lớp 9 của Phòng GD & ĐT Cam Ranh

I. Trắc nghiệm khách quan: (3 điểm)

Câu 1:(1 điểm) Khoanh tròn chỉ 1 chữ cái đứng trước câu trả lời đúng:

1- Ba sự kiện quan trọng xảy ra trong năm 1960 tại Việt Nam là:

A. Phong trào “Đồng khởi” ở Bến Tre, chiến thắng Ấp Bắc, chiến thắng Vạn Tường.
B. Phong trào “Đồng khởi” ở Bến Tre, Đại hội Đảng lần III, thành lập Mặt trận Dân tộc giải phóng miền Nam Việt Nam.
C. Đại hội Đảng lần III, chiến thắng 2 mùa khô, chính quyền Diệm – Nhu bị lật đổ.
D. Chiến thắng Ấp Bắc, chiến thắng Vạn Tường, thành lập mặt trận Dân tộc giải phóng Miền Nam Việt Nam.

2- “Trong 10 năm qua, miền Bắc nước ta đã tiến những bước dài chưa từng thấy trong lịch sử dân tộc. Đất nước, xã hội, con người đều đổi mới”. Đó là câu nói của:
A. Trường Chinh
B. Lê Duẩn
C. Hồ Chí Minh
D. Phạm Văn Đồng

Câu 2: (1 điểm) Xác định ngày, tháng, năm diễn ra các sự kiện sau:
A. Mở đầu phong trào “Đồng khởi” ở Bến Tre :………………………………….
B. Chiến thắng Vạn Tường :…………………………………………………………
C. Mở đầu cuộc Tổng tiến công và nổi dậy Tết Mậu Thân:…………………
D. Hiệp định Pa ri được ký kết:……………………………………………………..

Câu 3: (1 điểm) Điền tiếp các sự kiện lịch sử tương ứng vào thời gian sau cho đúng
A. 20/12/1960:…………………………….. .
B. 06/06/1969:………………………………
C. 02/01/1963:………………………………
D. 16/4/1972:……………………………….

II. Tự luận: (7điểm)

Câu 4: Cách mạng tháng Tám thắng lợi có ý nghĩa lịch sử gì? Trình bày ý nghĩa lịch sử và nguyên nhân thắng lợi của cách mạng tháng Tám (3đ)

Câu 5 :Chiến lược “Chiến tranh cục bộ” (1965 – 1968) và chiến lược “Việt Nam hoá chiến tranh” (1969 – 1973) của Mỹ ở Miền Nam có điểm gì giống và khác nhau? (2đ)

Câu 6: Nhân dân ba nước Đông Dương đã chiến đấu chống “Việt Nam hoá chiến tranh” và “Đông Dương hoá chiến tranh” của Mỹ như thế nào? (2đ)