Trang Chủ Lớp 9 Đề thi học kì 2 lớp 9 Sở GD Đà Nẵng – Đề kiểm tra cuối kì 2 môn...

Sở GD Đà Nẵng – Đề kiểm tra cuối kì 2 môn Hóa lớp 9 năm 2017

CHIA SẺ

Tham khảo Đề thi học kì 2 lớp 9 môn Hóa của SỞ GD&ĐT Thành Phố Đà Nẵng năm 2017.  Đốt cháy hoàn toàn 4,48 lít (đktc) hỗn hợp khí X gồm CH4 và C2H6. Dẫn toàn bộ sản phẩm cháy vào dung dịch Ca(OH)2 dư, thu được 30 gam kết tủa.

1: (3,0 điểm)

Viết phương trình hóa học của các sơ đồ phản ứng sau (ghi rõ điều kiện nếu có):

a) CH4 + Cl2 (tỉ lệ mol 1:1) →

b) C2H4 + H2O →

c) CaC2 + H2O →

d) C2H5OH + Na →

e) CH3COOH + NaOH →

g) (RCOO)3C3H5 + NaOH →

2: (3,0 điểm)

a) Viết công thức cấu tạo của C2H2 và C2H6.

b) Bằng phương pháp hóa học, hãy phân biệt hai khí: metan (CH4) và etilen (C2H4). Viết phương trình hóa học của phản ứng xảy ra.

c) Nêu và giải thích hiệ

n tượng xảy ra trong 2 thí nghiệm sau:

– Thí nghiệm 1: Đun nóng hỗn hợp benzen và brom (xúc tác bột sắt).

– Thí nghiệm 2: Cho vài giọt dầu ăn vào ống nghiệm đựng nước, lắc nhẹ, sau đó để yên.

3: (2,0  điểm)

Đốt cháy hoàn toàn 4,48 lít (đktc) hỗn hợp khí X gồm CH4 và C2H6. Dẫn toàn bộ sản phẩm cháy vào dung dịch Ca(OH)2 dư, thu được 30 gam kết tủa.

a) Viết phương trình hóa học của các phản ứng xảy ra.

b) Tính thành phần phần trăm thể tích mỗi khí trong X.

4: (2,0  điểm)

a) Trên nhãn một chai cồn y tế có ghi: Cồn 70o. Nêu ý nghĩa của con số trên và tính thể tích rượu etylic nguyên chất có trong 50 ml cồn 70o.

b) Đun sôi hỗn hợp gồm 9,2 gam rượu etylic và 6,0 gam axit axetic (xúc tác H2SO4 đặc) một thời gian thu được 5,28 gam etyl axetat. Tính hiệu suất của phản ứng giữa rượu và axit.

Cho H=1, C=12, O =16, Ca =40

Học sinh được dùng bảng tuần hoàn, bảng tính tan và máy tính cầm tay theo quy định.


Hướng dẫn giải đề thi hóa 9 học kì 2 – Đà Nẵng

1 (3,0 điểm)

Viết đúng mỗi phương trình hóa học: 0,5 điểm

2 (3,0 điểm)

a) Viết đúng mỗi CTCT: 0,5 điểm

b) Nêu cách tiến hành (thuốc thử: dung dịch nước brom), viết đúng PTHH.

c) Nêu và giải thích đúng mỗi hiện tượng: 0,5 điểm

– Thí nghiệm 1: Màu nâu đỏ của brom nhạt dần và có khí thoát ra do brom tác dụng với benzen theo phản ứng:

Thí nghiệm 2: Chất lỏng phân thành 2 lớp: lớp trên là dầu ăn, lớp dưới là nước do dầu ăn không tan trong nước và nhẹ hơn nước.

3 (2,0 điểm)

a) Viết đúng mỗi phương trình hóa học: 0,25 điểm.

Lập hệ phương trình theo số mol X và số mol CO2

Tính đúng kết quả: 

4 (2,0 điểm)

a) Mỗi ý đúng: 0,5 điểm

– Ý nghĩa: Trong 100 ml cồn 70o có 70 ml rượu etylic và 30 ml nước.

CHIA SẺ