Trang Chủ Lớp 9 Đề thi học kì 1 lớp 9

Chia sẻ đề thi kì 2 Phòng GD Cam Ranh lớp 9 môn Địa: Vì sao cây cao su được trồng nhiều nhất ở Đông Nam Bộ?

Phòng GD & ĐT Cam Ranh – Khánh Hòa tổ chức kiểm tra đánh giá chất lượng cuối năm học lớp 9 môn Địa…Vì sao cây cao su được trồng nhiều nhất ở Đông Nam Bộ?

I. Trắc nghiệm khách quan (3 điểm)

Câu 1: 2 điểm

Khoanh tròn chỉ một chữ cái in hoa ở đầu ý đúng trong các câu sau:

a) Vùng trồng cây ăn quả lớn nhất nước ta là:
A. Trung du và miền núi Bắc Bộ.
B. Đông Nam Bộ.
C. Đồng bằng sông Cửu Long.
D. Đồng bằng sông Hồng.

Advertisements (Quảng cáo)

b) Trong các đảo sau, đảo nào có điều kiện thích hợp nhất để phát triển tổng hợp kinh tế biển?
A. Phú Quốc.
B. Cái Bầu.
C. Lý Sơn.
D. Thổ Chu.

c) Các cảng biển lớn của nước ta từ Bắc vào Nam là:
A. Đà Nẵng, Hải Phòng, Quy Nhơn, Sài Gòn.
B. Hải Phòng, Đà Nẵng, Quy Nhơn, Sài Gòn.
C. Quy Nhơn, Hải Phòng, Đà Nẵng, Sài Gòn.
D. Sài Gòn, Quy Nhơn, Đà Nẵng, Hải Phòng.

Advertisements (Quảng cáo)

d) Tỉnh có nhiều đảo ven bờ nhất nước ta là:
A. Khánh Hòa.
B. Hải Phòng.
C. Quảng Ninh.
D. Kiên Giang.

Câu 2: 1 điểm

Điền vào các chỗ chấm (…..) trong câu sau các bộ phận của vùng biển nước ta Vùng biển nước ta bao gồm……………(1)……………, vùng……………(2)…………., vùng……………(3)……………,vùng……………(4)……………và thềm lục địa

II. Tự luận (7 điểm)

Câu 3: (2 điểm): Nêu đặc điểm về điều kiện tự nhiên và tài nguyên thiên nhiên của Đồng bằng sông Cửu Long

Câu 4: (2 điểm): Vì sao cây cao su được trồng nhiều nhất ở Đông Nam Bộ?

Advertisements (Quảng cáo)